Nynorsk Vekeblad

Nynorsk Vekeblad var et ukeblad med artikler og fortellinger som kom ut i tidsrommet 1934–1954. Da For Bygd og By gikk inn ved nyttår 1932, ble det våren 1933 nedsatt en arbeidsgruppe for et nytt nynorsk ukeblad. Første nummeret av Nynorsk Vekeblad kom 20. juni 1934. Det kom som en sideutgave av Illustrert Familieblad. Det var 10 sider med egenprodusert stoff på nynorsk. Resten var stoff oversatt fra Illustrert Familieblad. En del av dette var kunngjøringer. Ved krigsutbruddet i april 1940 stanset bladet sine utgivelser. Samarbeidet med Illustrert Familieblad tok slutt. Etter at ny finansiering ble ordnet, kom Nynorsk Vekeblad ut på nytt 1. oktober 1940. Nå som et helt selvstendig blad. Fra 1943 ble det overtatt av Fonna Forlag som ga ut bladet frem til 1954.

Tegneseriene Ingeniør Knut Berg på eventyr og Vangsgutane har sitt utspring i Nynorsk Vekeblad.

RedaktørerRediger

  • Hans Aarnes 1934–43
  • Arnulv Sudmann 1943–45
  • Ingemund Gullvåg 1946–47
  • Pål Sundvor 1948–50
  • Kjell Aarnes 1951–1954

KilderRediger