Idé

mentalt bilde eller konsept

Idé, eller ide, betyr vanligvis en tanke, forestilling eller oppfatning, men brukes forskjellig i ulike sammenhenger. I filosofien og andre fag betegner idé et begrep eller meningsinnhold, ofte av grunnleggende og allmenn karakter. Idé kan også bety en plan, påfunn, innfall eller poeng, for eksempel i en vits. Ordet kan også brukes om tankespinn og fantasier.

«Idéer» brukes både om tanker og begreper, blant annet innen filosofien. Den greske oldtidsfilosofen Platon utviklet for eksempel en idélære der allmennbegrepene er ideer eller idealer med en egen, reell eksistens i en oversanselig verden. Illustrasjonen viser utsnitt av Rafaels freskomaleri «Skolen i Athen» fra rundt 1510 der Platon blir framstilt med utseendet til Leonardo da Vinci, med formanende og poengterende pekefinger og dialogverket Timaios under armen.
Denne artikkelen handler om ordet idé som tanke og begrep. For forkortelsen, se IDE.

Ordet kommer via fransk fra gresk der ideos betyr «synlig form» eller utseende».

Ideer i filosofien

rediger

I filosofien betyr idé vanligvis grunnbegrep. Den greske oldtidsfilosofen Platon utviklet i flere verk en idélære der allmennbegrepene er ideer eller idealer med en egen, reell eksistens i en oversanselig verden.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger