Hydrogenperoksid

kjemisk forbindelse

Hydrogenperoksid (H2O2) er en blek, blålig væske og den enkleste av peroksidene. Det er en kraftig oksidant, og brukes derfor som blekemiddel og til desinfeksjon.

Hydrogenperoksid
Andre navn
Blekemiddel
Identifikatorer
CAS-nummer7722-84-1
ATC-nummerD08AX01, D11AX25, S02AA06 A01AB02, D08AX01, D11AX25, S02AA06
SMILESOO
Kjemiske egenskaper
FormelH2O2
Molar masse34,0147 g/mol
UtseendeLyseblå til fargeløs i løsning
Tetthet1450 kg/m3
Smeltepunkt−0,43 °C
Kokepunkt150,2 °C
Damptrykk5 mmHg (30 °C)
LøselighetOppløselig i vann
Mag. sus.−17,7·10−6 cm3/mol
nD1,4061
Viskositet1,245 cP (20 °C)
Dipolmoment2,26 D
Termokjemiske egenskaper
Dannelsesentalpi ΔfHo298−187,80 kJ/mol
Varmekapasitet, C1,267 J/(g·K) (gass)
2,619 J/(g·K) (væske)
Farer
Hovedfarer
FlammepunktIkke antennelig
LD502000 mg/kg (mus oralt)
Relatert
Andre lignende forbindelserVann, Ozon, Hydrazin, Hydrogendisulfid, Dioksygendifluorid

Historie

rediger

Hydrogenperoksid ble først isolert i 1818 av Louis Jacques Thénard, han lot bariumperoksid reagere med salpetersyre. En forbedret versjon av denne prosessen anvender saltsyre etterfulgt av svovelsyre for å felle ut (fellingsreaksjon) bariumklorid-biproduktet.

Hydrogenperoksid har mange bruksområder, blant annet;

 • Hårbleking
 • Bleking av tenner
 • Ved kontakt med menneskelig hud oppstår en kortvarig (~30–60 minutter) intens blekning av huden på grunn av kapillær embolisme.
 • Under kirurgiske inngrep med mye blødning fra større flater, for eksempel skadet muskel, kan en oppløsning av hydrogenperoksid være effektivt til å stoppe blødning[trenger referanse]
 • Desinfeksjon av sår (i svake oppløsninger)
 • Desinfeksjon av hals i forbindelse med halsbetennelse
 • Som hevemiddel i mat
 • Peroksid brukes i en del eksplosiver som for eksempel HMTD og Acetonperoksid. Disse sprengstoffene er relativt lette å tilvirke, og kan dermed også brukes i terrorangrep. Derfor er hydrogenperoksid regulert i flere land[trenger referanse]
 • Hydrogenperoksid er et vanlig desinfeksjons- og blekemiddel i vaskeri-industrien og i for eksempel papirproduksjon
 • Benyttes til avlusning av oppdrettslaks
 • Benyttes ved AGD-behandling i oppdrettsnæringen

Kjemiske egenskaper

rediger

Hydrogenperoksid er en kraftig oksidant. Den overgås blant annet av fluor, hydroksylradikaler og ozon, men er kraftigere enn kaliumpermanganat, klor, klordioksid.

Hydrogenperoksid spaltes spontant til vann og oksygen.

Egenskaper

rediger

Hydrogenperoksid dekomponerer lett i hvilken som helst basisk løsning:

2H2O2(aq) →2H2O(l) + O2(g)

Løsningene forhindres fra dekomponering ved tilsetting av stabilisator.