HMTD

kjemisk forbindelse

Heksametylentriperoksiddiamin, forkortet til HMTD er et høyeksplosivt organisk peroksid som først ble oppfunnet av den tyske kjemikeren L. Legler i 1885. Kjemisk formel er C6H12N2O6

HMTD
Andre navn
HMTD
Identifikatorer
CAS-nummer283-66-9
Kjemiske egenskaper
FormelC6H12N2O6
Molar masse208,17 g/mol
UtseendeHvitt krystallinsk stoff
Tetthet1570 kg/m3
Smeltepunkt75 °C
Eksplosive
SlagfølsomhetHøy
FriksjonsfølsomhetVeldig høy
Detonasjonshastighet2800 - 5100 m/s
Relativ effektivitetsfaktor0,74
Farer
HovedfarerHøyeksplosivt.
NFPA-H1
NFPA-F1
NFPA-R4
Tenntemperatur133 °C

Det er et meget følsomt primær sprengstoff som ble brukt som tennladning for andre typer sprengstoff innenfor gruvedrift. Det er mindre følsomt for slag og friksjon, og kraftigere enn kvikksølvfulminat som ble mye brukt på den tiden.

HMTD kan fremstilles ved å reagere konsentrert hydrogenperoksid med heksametylentetramin sammen med sitronsyre eller fortynnet svovelsyre som katalysator.

HMTD har dårlig termisk og kjemisk stabilitet, og brukes derfor ikke lenger som sprengstoff i fenghetter. Det er nært beslektet med acetonperoksid, og er i likhet med det svært følsomt for slag, friksjon og varme. HMTD reagerer med de fleste metaller, og dette kan føre til utilsiktet og spontan detonasjon. I likhet med acetonperoksid er det et populært sprengstoff blant terrorister, og har blitt brukt i flere terroraksjoner.

Kilder rediger

  • Hodgson,Robert ; Agrawal,Jai P. (2007). Organic Chemistry of Explosives. Wiley. s. 414.