Home Fleet

Home Fleet var en flåte i det britiske Royal Navy som opererte i Storbritannias territorialfarvann fra 1902 og frem til 1967. Home Fleet var Royal Navys viktigste våpen mot aksemaktene i europeisk farvann under den andre verdenskrig.

Slagskip fra Home Fleet i formasjonsseilas i 1914

De to mest overraskende tapene til Home Fleet i den tidligere delen av andre verdenskrig var senkingen av den gamle slagskipet HMS «Royal Oak» av den tyske ubåten U-47. «Royal Oak» ble senket mens den lå for anker i basen i Scapa FlowOrknøyene.

Det britiske flåtens stolthet HMS «Hood» var Home Fleets største tap da hun ble senket av det tyske slagskipet «Bismarck» på mindre enn tre minutter da «Bismarck» fikk satt inn en fulltreffer i ammunisjonslageret til HMS «Hood».