Hoffsinde var en adelsmann som gjorde tjeneste ved hoffet i Danmark-Norge. Betegnelsen stammer fra det gammeldanske sinne, som kan oversettes med «følgesvenn».[1]

Hoffsinden gjorde tjeneste ved hoffet uten noe spesielt ansvarsområde.[2] I krigstid utgjorde hoffsindene og deres svenner en militær rytterenhet kjent som hoff- eller livfanen (på dansk Hoffanen og Livfanen), selv om Drabantgarden var kongens egentlige livvakt. Betegnelsene ble brukt fra 1400-tallet til opp i 1600-tallet.

Fanen stod under hoffmarskalken, og når han ikke var til stede, under en annen, dertil utnevnt hoffsinde.[3]

Eksempler på hoffsinder er Otte Thygesen Brahe, Anders Kjeldsen Bing og Henrik Krummedike.[4]

Referanser rediger

  1. ^ Knudsen, Anders Leegaard: «hofsinde» i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 28. september 2023 fra [1]
  2. ^ «hofsinde», Danske ordbog
  3. ^ Kap. 22: Hærens og Flaadens Udrustning
  4. ^ Benedictow, Ole Jørgen: «Henrik Krummedike» i Norsk biografisk leksikon på snl.no. Hentet 28. september 2023 fra [2]