Hjelpdiskusjon:Kategorier

Aktive diskusjoner

Her bør det vel også nevnes hvordan man oppretter kategorier..? Inkludert en del regler, f.eks. om kategorisortering, interwikilenker, kategorinavn (substantiv, ikke adjektiv), osv. --–Duffman 6. jul 2005 kl.08:50 (UTC)

ja, så absolutt, dette er en gammel mal (omtrent 1,5 år gammel). håper på å få oppdatert den med alle reglene som gjelder per i dag om ikke så alt for lenge. Martin 6. jul 2005 kl.08:53 (UTC)

Rekkefølge på kategorieneRediger

Jeg ser litt runt om kring at det er litt tilfeldig hvilken rekkefølge kategoriene har i artiklene, vi brude prøve å inføre en standard slik at den «mest relevante» kategorien kommer først.

f.eks Ålesund burde ha:
# Kategori:Ålesund
# Kategori:Byer i Møre og Romsdal
# Kategori:Kommuner i Møre og Romsdal
# Kategori:Hurtigrutens anløpssteder
f. eks Henry Ford burde ha
# Kategori:oppfinnere
# Kategori:Amerikanere
# Kategori:Fødsler i 1863
# Kategori:Dødsfall i 1947

Dersom vi gjør det slik at en manns beskjeftigelse kommer før nasjonalitet og fødsl og dødsår mener jeg det blir mye ryddigere og helt klart en helhet over ting. Martin 9. jul 2005 kl.19:26 (UTC)

Jeg er helt enig, det viktigste først. I noen tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre, men man kan jo kikke på første avsnitt og se hva som først blir fremhevet der. Fødsels- og dødsår hører definitivt hjemme til slutt. Nasjonalitet vil i mange tilfeller komme først uansett, ettersom den ofte angis som del av en annen kategori. Der det er umulig å bestemme seg for hvilken kategori som skal komme først fordi de er like viktige kan man f.eks. bruke alfabetisk ordning. Cnyborg 9. jul 2005 kl.22:34 (UTC)
Kanskje oppfattes jeg som kranglevoren, men åpner ikke en rekkefølgesortering ihht. relevans for temmelig subjektiv vurdering - vil det ikke være mer ryddig å sortere denslags alfabetisk, som det jo er sedvane for i andre sammenhenger på Wikipedia, og katalogisering forøvrig? --Lipothymia 18. jul 2005 kl.14:40 (UTC)
Jo, det er klart den vil være subjektiv. Dette er en regl jeg mener ikke nødvendigvis trenger å følges til punkt og prikke. Men det er naturlig at beskjeftigelse kommer før født og død kategorien. Det er naturlig for en by at byens egen kategori kommer før provins eller land kategorien. her er man åpen for sjønn. Dessuten er dette noe som har vært praktisert sånn halvveis hele tiden. Martin 18. jul 2005 kl.14:46 (UTC)
Jeg har nå endret litt på teksten. Nå burde det vel kanskje ikke være noen tvil. Martin 18. jul 2005 kl.14:50 (UTC)

Savner noen vitale, dagligdagse kategorier her på wiki.no. F.eks «dokumenter» og «Ord og uttrykk». Har laget en del artikler som vill passe inn i disse kategoriene, men som ikke kan innlemmes i eksisterende kategorier. Hvem kan ordne dette? Eventuellt hvordan gjør jeg det? --Friman 4. okt 2005 kl.17:22 (UTC)

Kategori:Ord og uttrykk eksisterer allerede. Vibeke 4. okt 2005 kl.17:38 (UTC)

Hvis det er noe jeg føler trang til å kritisere her på no.wiki så er det kategorisering! Mulig at jeg har misforstått noe her, men jeg finner ingen logisk kategori for mange av de artikler jeg skriver. Kategoriene burde vært sterkt hierarkisk oppbygd, der en hvilken som helst artikkel lett burde finne innpass i det øverste ledd, og med en sti videre nedover som er logisk å følge. Dette finner jeg ikke på no.wiki. Da blir det lett til at en artikkel blir stående ukategorisert, eller havner i en tilfeldig kategori som den egentlig ikke tilhører. La meg ta et ferskt eksempel: Register. Artikkelen burde falle i hovedkategorien «samfunn», men så ???? Kategoritreet er til liten nytte. mvh. --Friman 10. okt 2005 kl.21:54 (UTC)

Det er bare å lage nye kategorier… Når det gjelder slike ting som register, synes jeg det er vanskelig å kategorisere dem, rett og slett fordi de er så generelle. Jon Harald Søby 10. okt 2005 kl.22:03 (UTC)
Javel, så det er bare å lage en ny kategori? Men her finnes ingen oppskrift på hvordan... Under kategorien «Samfunn» burde det kanskje vært en underkategori med «Organisering», og under der burde muligens en kategori kalt «Registre» ligget (det er et uttall av slike her i samfunnet). Eller kanskje «registre» burde lagt direkte under «samfunn»? Hva så med dokument? Dette burde også inngå i kategori «samfunn». Men som en direkte underkategori? Jeg har lager flere artikler som inngår i en slik kategori, men kategoriseringen har blitt temmelig tilfeldig. Skal det ha noensomhelst hensikt å kategorisere artikler, bør man føle at det har noen verdi. mvh. --Friman 10. okt 2005 kl.22:40 (UTC)
Jeg synes ikke «Registre» og «Organisering» nødvendigvis er så gode kategorinavn. Kategorinavn bør være selvforklarende og utvetydige. Dessuten er kategorisystemet på Wikipedia slik at man ikke lager en ny kategori hvis artikkelen like godt kan legges i leddet under. Det er altså først når en kategori begynner å bli full at man oppretter underkategorier. Froy 11. okt 2005 kl.05:21 (UTC)

MusikereRediger

Etter å ha lett litt rundt og sett på hva som har vært praktisert, og hva som er skrevet andre steder, lurer jeg på om dette kan være en sakelig skisse for kategorisering av musikere:

Plassering
Instrument, sjanger og nasjonalitet skal fremkomme, f.eks. pianister, jazzmusikere og amerikanske musikere.
Kategorier som angir to av kriteriene kan være overlappende, f.eks. jazzpianister og amerikanske jazzmusikere.
Dersom kategorien eksiterer, alt sammen i ett, jf. amerikanske jazzpianister.
Man skal alltid velge den mest spesifike kategorien som eksisterer.
Opprettelse
Dersom en kategori begynner å bli stor kan man opprette sammenslåinger/underkategorier forutsatt:
 • Man vet om minst fem tilfeller og...
 • all sansynlighet tilsier at det kommer til å bli mer enn ti artikkler, på sikt.
Dersom valget står mellom to sammenslåinger velger man den som vil få flest medlemmer.
Dersom en kategori i all hovedsak består av underkategorier kan underkategorier som ellers ville vært unødvendige opprettes.

Dette forslaget fremsettes vel så mye for å få klarhet i det selv, så all tilbakemelding er velkommen påkrevd. – Wintermute 11. apr 2006 kl.14:03 (UTC)

Ovenstående virker fornuftig og bør innlemmes i de eksisterende seksjonene. Seksjonen Plassering syns jeg bør inn på artikkelsiden, evt. ved å ta ut noe annet, i seksjonen Kategorisering av artikler. Jeg syns den seksjonen i sin nåværende form er uoversiktlig og bør skrives om. Eksemplene fra Wintermute er fine og bør beholdes. Vedr. Opprettelse så syns jeg at det andre punktet bør sløyfes med den begrunnelse at det kan anses overflødig (alt som ikke med bør lukes ut for at artikkelen skal bli så kortfattet og konsis som mulig) og at dette tas inn i seksjonen Opprettelse av nye kategorier.
Vedr. Dersom valget står mellom to sammenslåinger velger man den som vil få flest medlemmer. Går det an å få et eksempel på hva som menes med dette?
Vedr. Dersom en kategori i all hovedsak består av underkategorier kan underkategorier som ellers ville vært unødvendige opprettes. Dette er jeg skeptisk til. I mange tilfeller vil man få underkategorier for norske, svenske, britiske, amerikanske og kanskje flere. Dermed syns ikke jeg at vi skal opprette kategorier for de resterende åtte artiklene som kanskje tilhører 7 ulike land. Et problem som da oppstår (kanskje allerede eksisterer, men jeg har ikke sett det ennå) er at de kan komme til å bli liggende i, si, Kategori: ... etter område (og det sier seg selv at den kategorien ikke er ment for annet enn underkategorier, ikke enkeltartikler). Men hvor ofte det vil være et aktuelt problem vet jeg ikke. Kanskje andre har tenkt mer på dette enn meg og har forslag til løsning. __meco 25. mai 2006 kl.12:24 (UTC)

Fiktive personerRediger

Skal de kategoriseres på etternavn eller fornavn? Store Norske bruker fornavn. --Mollerup 3. nov 2006 kl. 12:51 (UTC)

Jeg sier første bokstav i navnet, uansett. Det var det vi lærte på bibliotekhøgskolen, i alle fall. --MHaugen 3. nov 2006 kl. 14:53 (UTC)
mener du første bokstav i etternavnet? jeg er for kategorisering etter etternavn også på fiktive personer. Martin 8. nov 2006 kl. 10:20 (CET)
I dag er disse kategoriene iallefall et salig rot, så å bli enige om noe hadde vært en fordel (og hvis bibliotekarer og annet lugubert folk sier at det skal kategoriseres pr. fornavn, så e æ me) OPus- (mld, film) 8. nov 2006 kl. 10:27 (CET)
Nei, første bokstav. Doktor Watson, Kirsten giftekniv, Nero Wolfe. Det er bare sånn det er, og det er slik det gjøres blant de som har gjennomdrøftet slike problemstillinger tidligere. I Store Norske leksikon står Sherlock Holmes på S, og Robinson Crusoe på R. (En variant av denne nøtta er hvordan vi alfabetiserer Sigrid Undsets veg, jeg sier på S.)   Luguber hilsen, --MHaugen 8. nov 2006 kl. 10:29 (CET)
Jeg er fremdeles ikke enig, men. at Sigrid Undsets veg skal kategoriseres på S ser jeg på som helt naturlig. Men jeg er villig til å bøye meg for det som eventuelt måtte bli konsensus. Martin 8. nov 2006 kl. 13:24 (CET)

Defaultsort og mellomnavnRediger

Skal personer med mellomnavn sorteres på dette eller på etternavnet? Skal, for eksempel, Ruth Katharina Mustad Bevreng sorteres på «Mustad Bevreng, Ruth Katharina» eller på «Bevreng, Ruth Katharina Mustad»? Mvh Mollerup 1. apr 2009 kl. 18:18 (CEST)

Kategorisortering, store bokstaverRediger

For å ta det enkleste først, vil jeg foreslå å utvide med følgende regel:

Ikke skill mellom store og små bokstaver. Programvaren vil sortere på code point, hvor A-Z kommer foran a-z, som igjen kommer foran de særnorske bokstavene, både store og små. I vanlig norsk alfabetisering kommer ingenting foran a. For å gjøre jobben så liten og enkel som mulig, jobber vi med programvaren så langt det lar seg gjøre, og bruker helt konvensjonelt stor første bokstav og ellers små, bortsett fra når vi inverterer, i hvilket fall vi bruker stor første bokstav i første ord etter komma, samt i forbindelse med personnavn, hvor vi bruker stor forbokstav i alle navn.

James MacDonald: {{DEFAULTSORT: Macdonald, James}}
Eysteinn Ásgrímsson: {{DEFAULTSORT: Eysteinn Asgrimsson}}
The Pretenders: {{DEFAULTSORT:Pretenders, The}}
BioWare: {{DEFAULTSORT:Bioware}}
GNOME: {{DEFAULTSORT:Gnome}}
DSL: {{DEFAULTSORT:Dsl}}

Bortsett fra de tre siste eksemplene, beskriver dette noe som allerede er i utstrakt bruk på Wikipedia. Men de tre siste er vel også i henhold til vanlig sortering på norsk? (Ordnett har f.eks EU mellom «etymologisk» og «eu-» – og ikke foran alle andre ord på «e-».) — the Sidhekin (d) 27. feb 2011 kl. 17:01 (CET)

Kategorisortering, ikke-bokstaverRediger

I neste punkt, trolig noe mer kontroversielt, vil jeg foreslå å utvide med følgende regel:

Foruten de norske bokstavene, skal man kun bruke

 • komma fulgt av ett mellomrom («, ») ved invertering;
 • ett mellomrom (« ») mellom ord og til erstatning for bindestrek mellom fornavn;
 • punktum («.») etter initialer (konvensjonelt);
 • bindestrek («-») i flerleddede etternavn (konvensjonelt);
 • bindestrek og apostrofer («-» og «'») i ikke-europeiske navn (konvensjonelt).

Ellers skal ikke-bokstaver fjernes uten erstatning:

Geir-Ketil Hansen: {{DEFAULTSORT:Hansen, Geir Ketil}}
Geir W. Hansen: {{DEFAULTSORT:Hansen, Geir W.}}
Cormac Murphy-O'Connor: {{Murphy-Oconnor, Cormac}}

For de «konvensjonelle» punktene gjelder at de neppe får noen betydning for selve sorteringen om tegnet brukes eller ikke, all den tid alle er enige – og jeg vil anta at den regelen jeg har skissert, er den enkleste.

Det første mulig kontroversielle punktet er hvorvidt «Geir-Ketil Hansen» skal sorteres foran eller etter «Geir W. Hanssen». Om bindestrek brukes i nøkkelen, vil Geir-Ketil bli sortert etter Geir W., hvilket jeg ikke riktig får til å stemme – men jeg finner ingen regler eller eksempler å vise til (telefonkatalog, noen?), så jeg er ikke skråsikker.

Det andre gjelder «ikke-europeiske navn». Har vi i det hele tatt noen tradisjon for hvordan slike skal sorteres på norsk? Og vil det for noen av disse ha noen praktisk betydning om ikke-bokstaver tas med eller ikke? Og ikke minst, er det noen av brukerne som kjenner disse reglene? Hvis ikke, er jeg stemt for å legge KISS-prinsippet til grunn her. Med mindre noen vet bedre, da? Og: Skal dette gjelde andre tegn også? («·», noen?) — the Sidhekin (d) 27. feb 2011 kl. 19:10 (CET)

Norsk standard for alfabetisering (pdf av første sider her) sier at
 • bindestreker, apostrofer o.l. skal fjernes og/eller ikke regnes med ved alfabetisering.
 • ingenting kommer foran noe: et mellomrom mellom to ord regnes som en bokstavposisjon.
Det betyr at Geir W. kommer foran Geirketil. Og det stemmer også, såvidt jeg husker, med de alfabetiseringsreglene jeg lærte på bibliotekhøgskolen.
Navn fra andre tradisjoner enn Norge er en særdeles vrien materie, som krever mye tid og mange regler (Martin Andersen Nexø, men Sven Møller Kristensen, og Gabriel Garcia Marquez), så det enkleste er antagelig å ha færrest mulig regler og satse på at det går bra læll.
Sjekk ellers en artikkel på forskning.no. Mvh --M Haugen 27. feb 2011 kl. 20:12 (CET)
Men da vil «Ann-Elin» (Annelin) komme mellom «Anne-Cathrine» (Annecathrine) og «Annemarie» (Annemarie) – kan det være riktig? Og, vil ikke det bli en temmelig stor jobb ... ?
For det siste punktet, kanskje: «* ikke-bokstaver i henhold til fornuft og/eller relevant praksis i navn fra for Norge fremmede tradisjoner.»
Jeg fant forresten ikke mye om alfabetisering på alfabetiseringsreglene – var det riktig lenke? Og: Den artikkelen på forskning.no er ikke ny for meg, men den beskriver en ny, internasjonal standard og argumenterer for at denne skal «tilpasses til å bli en norsk standard». Jeg vil foretrekke om vi forholder oss til etablerte, norske regler – selv om vi skulle bestemme oss for å fravike dem. ;-) — the Sidhekin (d) 27. feb 2011 kl. 20:47 (CET)
Men Emil i Lønneberget kommer ihvertfall foran Emile. Problem oppstår f.eks. når det (som så ofte) er uklart hvorvidt Ann Elin skriver navnet sitt med eller uten bindestrek.
Nei, den lenka ble visst bare tull, jeg kunne like gjerne ha lenket til en katalogpost. Poenget var å vise til at det finnes regler i bransjen. Her er det visst forresten et øvingshefte med mangfoldige case. Mvh --M Haugen 27. feb 2011 kl. 21:55 (CET)
Det øvingsheftet var flott. Litt mer kompliserte regler enn jeg ser for meg at vi skal ha, men meget illustrativt. Dessverre hadde det lite med bindestreker. Lite – men mer enn ingenting: At «Oslo-studier ...» sorteres foran «Osloer Beiträge ...» (fasit, oppgavesett 14) skulle tilsi at ord med bindestrek alfabetiseres som to ord. Likeledes at «Saint-Pierre» sorteres foran «Sainte Anne» (fasit, oppgavesett 24). Eller er disse i henhold til en ytterligere kompliserende regel (eller flere) jeg ikke kjenner til?
Skjønt, jeg ser også at jeg har glemt å nevne tall ... tror nok det kommer et revidert forslag. Men ikke i natt. ;-) — the Sidhekin (d) 28. feb 2011 kl. 00:44 (CET)
Ah, jeg har glemt å nevne at den første lenken din – http://www.standard.no/en/PDF/FileDownload/?redir=true&preview=true – heller ikke gav meg noe. Men, søvnløs som jeg er, fant jeg på å søke etter NS4103 på http://www.standard.no – og der fant jeg noe. Jeg fant at etter den standarden skal «Fosse» sorteres foran «Foss-Hansen». Jeg må si jeg syns det høres ut som en dårlig idé, men den har visst blitt standard. — the Sidhekin (d) 28. feb 2011 kl. 01:00 (CET)

Kategorisortering, ikke-bokstaver, revidertRediger

Nytt forsøk:

Foruten de norske bokstavene, skal man kun bruke

 • sifrene 0-9 for tall, herunder også romertall og andre uttrykksmåter
  • (for riktig sortering kan det være nødvendig å legge til nuller fremst i tallet, slik at alle tall som skal sorteres mot hverandre, får samme bredde);
 • komma fulgt av ett mellomrom («, ») ved invertering;
 • ett mellomrom (« ») mellom ord og til erstatning for bindestrek mellom fornavn;
 • punktum («.») etter initialer (konvensjonelt);
 • bindestrek («-») i flerleddede etternavn (konvensjonelt);
 • ikke-bokstaver i henhold til fornuft og/eller relevant praksis i ikke-norske navn (ingen generell regel).

Ellers skal ikke-bokstaver fjernes uten erstatning:

Geir-Ketil Hansen: {{DEFAULTSORT:Hansen, Geir Ketil}}
Geir W. Hansen: {{DEFAULTSORT:Hansen, Geir W.}}
Cormac Murphy-O'Connor: {{Murphy-Oconnor, Cormac}}
Ludvig VI av Frankrike: {{DEFAULTSORT:Ludvig 06 av Frankrike}}
Ludvig XVI av Frankrike: {{DEFAULTSORT:Ludvig 16 av Frankrike}}
Kim Il-sung: {{DEFAULTSORT:Kim Il-sung}}

Som det går frem av dette, vil jeg foreslå at vi fraviker norsk standard hva angår bindestrek i navn. Dels fordi den standarden kanskje er vedtatt, men neppe etablert – folk venter å finne navn sortert ord for ord, selv om disse skulle være bundet sammen med bindestrek. Dels fordi det blir enklere å finne frem når man gjerne ikke vet om det er brukt bindestrek eller ikke mellom navnene. Og dels fordi det bør bli mindre jobb å gjennomføre og vedlikeholde – igjen ikke minst på grunn av folks forventninger.

Norsk standard Mitt forslag
 • Ann Ellen Foss
 • Anne Cathinka Foss
 • Anne Marie Foss
 • Anne-Cathrine Foss
 • Ann-Elin Foss
 • Annemarie Foss
 • Ann Ellen Foss-Carlsen
 • Anne Cathinka Foss-Carlsen
 • Anne Marie Foss-Carlsen
 • Anne-Cathrine Foss-Carlsen
 • Ann-Elin Foss-Carlsen
 • Annemarie Foss-Carlsen
 • Ann Ellen Fosse
 • Anne Cathinka Fosse
 • Anne Marie Fosse
 • Anne-Cathrine Fosse
 • Ann-Elin Fosse
 • Annemarie Fosse
 • Ann Ellen Foss-Hansen
 • Anne Cathinka Foss-Hansen
 • Anne Marie Foss-Hansen
 • Anne-Cathrine Foss-Hansen
 • Ann-Elin Foss-Hansen
 • Annemarie Foss-Hansen
 • Ann-Elin Foss
 • Ann Ellen Foss
 • Anne Cathinka Foss
 • Anne-Cathrine Foss
 • Anne Marie Foss
 • Annemarie Foss
 • Ann-Elin Foss-Carlsen
 • Ann Ellen Foss-Carlsen
 • Anne Cathinka Foss-Carlsen
 • Anne-Cathrine Foss-Carlsen
 • Anne Marie Foss-Carlsen
 • Annemarie Foss-Carlsen
 • Ann-Elin Foss-Hansen
 • Ann Ellen Foss-Hansen
 • Anne Cathinka Foss-Hansen
 • Anne-Cathrine Foss-Hansen
 • Anne Marie Foss-Hansen
 • Annemarie Foss-Hansen
 • Ann-Elin Fosse
 • Ann Ellen Fosse
 • Anne Cathinka Fosse
 • Anne-Cathrine Fosse
 • Anne Marie Fosse
 • Annemarie Fosse

Men: Her er det viktigere at vi blir enige om noe (og ikke ender opp med å jobbe mot hverandre i artiklene) enn akkurat hva vi blir enige om. Er det stemning for å følge norsk standard i dette, så støtter jeg også det alternativet. Sekundært. :) — the Sidhekin (d) 2. mar 2011 kl. 09:43 (CET)

Kategorisortering, forledd til navnRediger

Og endelig (siste punkt i denne sammenhengen, noe forsinket; det har vært mye å gjøre i det siste ...) vil jeg foreslå å utvide med følgende regel:

Ved forledd til etternavn følger vi i hovedsak norsk tradisjon, bortsett fra at vi sorterer etter hvordan det står, og ikke som om forleddene var skrevet «fullt ut»:

 • M', Mc og Mac sorteres som en del av etternavnet
  • men altså forskjellig fra hverandre;
 • som en del av etternavnet sorteres også Le, La ,L’, Les, Du, De, Saint, Van (fransk), Ver (nederlandsk), De, de, Du, du (svensk), am, im, vom, zum og zur (tysk);
  • men ikke som en del av etternavnet sorteres de, d’ (fransk), van &c (nederlandsk), af, av, von, van, der (svensk), von, von der og zu (tysk);
  • merk: listene er neppe komplette.
 • norsk sortering skiller ikke mellom store og små bokstaver, så rent konvensjonelt og i håp om det blir mest arbeidsbesparende, skriver vi forleddene med stor forbokstav i sorteringsnøkkelen når de sorteres som en del av etternavnet, og ellers med små bokstaver.

Noen eksempler:

Ludwig van Beethoven: {{DEFAULTSORT:Beethoven, Ludwig van}}<!-- flamsk, etter bestefaren Lodewijk van Beethoven -->
Jean de La Fontaine: {{DEFAULTSORT:La Fontaine, Jean de}}
Conrad Fredrik von der Lippe: {{DEFAULTSORT:Lippe, Conrad Fredrik von der}}
John Garfield MacDonald: {{DEFAULTSORT:Macdonald, John Garfield}}
John Patrick McDonald: {{DEFAULTSORT:Mcdonald, John Patrick}}
Jean d'Orléans-Longueville: {{DEFAULTSORT:Orleans Longueville, Jean d}}

Dette er mer komplisert, og jeg er ikke sikker på at alt dette er riktig – særlig de nederlandske/flamske er jeg i stuss på; det kan se ut for meg som om Van i praksis behandles som en del av etternavnet, mens van ikke gjør det (er det kanskje en bedre regel?) – men om dette ikke er spiselig, er det kanskje et utgangspunkt for en avklaring? At Edwin van Ankeren sorteres på A mens Alexander van Wijk sorteres på v, er bare forvirrende. — the Sidhekin (d) 26. mar 2011 kl. 12:39 (CET)

Alfabetisering / sorteringsnøklerRediger

Under avsnittet om sorteringsnøkler byttet jeg ut Ola Hansen (som ikke engang eksisterer :)) med et et annet eksempel som illustrer litt flere problemstillinger en typisk støter på med sorteringsnøkler. Men etter å ha lest diskusjonene her innser jeg at vi ikke har et helt klart system for hva vi gjør med bindestreker? For Irène Joliot-Curie og Frédéric Joliot-Curie viste det seg da også at den ene hadde «Joliot-Curie» og den andre «Joliot Curie» i sorteringsnøkkelen. I tillegg er det altså Norsk Standard som anbefaler «Joliotcurie»? Eller var det bare for fornavn?

Som regel har nok dette liten betydning for det praktiske resultatet, siden kategoriene våre ikke er store som telefonkataloger, men det er jo greit å slippe å lure på dette hver gang. Sidhekin har et par gode forslag ovenfor som jeg synes godt kunne vært tatt inn på hovedsiden. Kanskje hadde det også vært en idé med en egen side om sorteringsnøkler (for spesielt interesserte, slik at de som bare ønsker en rask introduksjon til kategorier slipper å bli overveldet). – Danmichaelo (δ) 19. mar 2012 kl. 12:08 (CET)

Rekkefølge på kategoriene 2Rediger

Er denne hjelpesiden å betegne som offisiell {{Retningslinje}}? Når jeg patruljerer siste endringer kommer jeg støtt og stadig over tre ulike former for kategoriseringsrekkefølge i biografiartikler. Den siste i mitt eksempel nedenfor vil jeg tro de fleste forhåpentligvis vil forsøke å rydde opp i, men hva med de to første? Skal man følge denne hjelpesiden vil eksempel 1 være den korrekte, men jeg observerer stadig at en rekke etablerte bidragsytere bruker fødsel og dødsfall først. Hjelpesiden beskriver altså kun én metode, mens i praksis gjøres dette på ulike måter. Kanskje bør dette avsnittet oppdateres eller fjernes? Beagle84 17. nov 2012 kl. 12:51 (CET)

1
{{DEFAULTSORT:Hansen, Ola}}
[[Kategori:Norske oppfinnere]]
[[Kategori:Norske forfattere]]
[[Kategori:Norske talenter]]
[[Kategori:Fødsler i 1920]]
[[Kategori:Dødsfall i 1969]]

2
{{DEFAULTSORT:Hansen, Ola}}
[[Kategori:Fødsler i 1920]]
[[Kategori:Dødsfall i 1969]]
[[Kategori:Norske oppfinnere]]
[[Kategori:Norske forfattere]]
[[Kategori:Norske talenter]]

3
{{DEFAULTSORT:Hansen, Ola}}
[[Kategori:Norske talenter]]
[[Kategori:Fødsler i 1920]]
[[Kategori:Norske oppfinnere]]
[[Kategori:Dødsfall i 1969]]
[[Kategori:Norske forfattere]]

Skjule kategorierRediger

Er det mulig, i selve artikkelen, å skjule hvilke kategorier artikkelen tilhører? Stig Ove Voll (diskusjon) 18. feb. 2017 kl. 02:09 (CET)

I hvilke tilfeller er det behov for slikt ? Ser igrunnen ikke behovet for slikt ? Med vennlig hilsen Migrant (diskusjon) 26. mai 2017 kl. 12:57 (CEST)

Kategorier for fødsler og dødsfall - rekkefølgeRediger

Se Wikipedia:Tinget/Arkiv/2017-23#Kategorier_for_fødselsdag_og_dato. Det kommer nå en oppdatering til infoboksene som gjør at kategorier for fødsel- og dødsår blir lagt inn automatisk, men som en bieffekt blir av dette blir også disse to kategoriene lagt først i listen (slik leserne ser dem). Hvis noen mener at dagens retningslinjer for kategorirekkefølge er såpass viktig at dette skal stoppe automatisk kategorisering, så si i fra fort.   Hilsen Kjetil_r 29. mai 2017 kl. 15:13 (CEST)

Veldig rotete oppsett å legge de minst vesentlige kategoriene først. Det overrasket meg litt at det plutselig var blitt bestemt å snu fullstendig rundt på kategoriseringsrekkefølgen i en diskusjon som tilsynelatende handlet om noe annet. Bra å hente kategorier for fødsels- og dødsår fra Wikidata for de bør i alle tilfeller samsvare med infoboksen, men likevel to skritt frem og ett tilbake når det må legges inn på denne måten. mvh --Ooo86 (diskusjon) 29. mai 2017 kl. 15:54 (CEST)
Jeg får utslett av fødsels- og dødsårkategorier først. Utover det synes jeg det er uheldig å ha både manuelle og automatiske kategorier for det samme i samme artikkel. Hvis kategoriene skal legges inn automatisk, må de som ligger der fra før fjernes. Det bør også gjøres en jobb for å sjekke om de manuelle kategoriene stemmer med det som er lagt inn på wikidata. Det kan blant annet avsløre feilkoblinger. --Avilena (diskusjon) 29. mai 2017 kl. 17:08 (CEST)
Du skriver: «Hvis kategoriene skal legges inn automatisk, må de som ligger der fra før fjernes». Man kan rimelig enkelt fjerne alle medlemmer av disse kategoriene, for så å legge kategoriene tilbake via infoboks, men det vil ta noe tid å gå igjennom alle artiklene, selv for en bot. Jeg er ikke overbevist om at det er verdt alt arbeidet / støyen på folks overvåkningslister.
«Det bør også gjøres en jobb for å sjekke om de manuelle kategoriene stemmer med det som er lagt inn på wikidata»: Jeg er enig i det, men det å kryssjekke lokale data opp imot wikidata er vel like viktig både med og uten automatisk kategorisering? Jeg ser ikke helt at dette skal blokkere automatisk kategorisering i alle fall. Hilsen Kjetil_r 30. mai 2017 kl. 21:18 (CEST)
Vi må bestemme oss for om vi skal ha automatiske eller manuelle kategorier. En blanding vil skape masse forvirring for brukere som vil rette feil. --Avilena (diskusjon) 30. mai 2017 kl. 21:41 (CEST)
Kategorienes rekkefølge har ingen betydning, utover den personlige meningen som enkelte måtte tillegge dem. — Jeblad 31. mai 2017 kl. 18:44 (CEST)
Rekkefølgen har en betydning i forhold til et helhetsperspektiv hvor vi prøver å være så konsekvente på layout og stil som mulig. Jeg tror at det aller enkleste her ville vært å sortere alle kategoriene (inkludert fødsel/død) automatisk alfabetisk uansett så slipper vi denne problemstillingen. -- Stigmj (diskusjon) 1. jun. 2017 kl. 12:59 (CEST)
Jeg har det også litt som Avilena, og misliker å se fødsels- og dødsårskategoriene først, men kan sikkert venne meg til det. Videre er jeg litt skeptisk til at noen kategorier legges inn via infoboks, mens andre legges inn manuelt, jeg mener helst alt bør være på samme måte (av samme grunn er jeg heller ikke begeistret for slikt som {{FD}} eller tabeller og lister som er dels tabellkode, dels malverk. Men altså man kan jo godt se dette som en slags test, og på sikt er jeg overbevist om at kategorier vil bli automatiserte ut fra wikidata-egenskaper, så er ikke prinsipielt imot, hvis det arbeides videre mot at alle kategorier kan skapes på denne måten, ikke bare disse to. --Wikijens (diskusjon) 5. jul. 2017 kl. 19:18 (CEST)
Tilbake til siden «Kategorier».