KISS-prinsippet

For Bandet Kiss, se Kiss.

KISS-prinsippet (forkortelse for «Keep It Simple, Stupid», Gjør det enkelt, tulling) sier at designenkelhet bør være et sentralt mål og unødvendig kompleksitet bør unngås. Det fungerer som et nyttig prinsipp i en lang rekke fagfelt, for eksempel utvikling av programvare, animasjon, journalistikk, foto, prosjektering og strategisk planlegging. Vanlige varianter av akronym inkluderer: «Keep It Sweet & Simple» (Gjør det pent og enkelt), og «Keep It Short & Simple» (Gjør det kort og enkelt).

Relaterte konsepterRediger

Prinsippet er relativt lik Ockhams barberkniv og Albert Einsteins leveregel om at «alt skal være gjort så enkelt som mulig, men ikke enklere». Eller Antoine de Saint-Exupérys «Det synes som om fullkommenhet er nådd ikke når det er ingenting igjen å legge til, men når det er ingenting igjen å ta unna».

Rube Goldbergs maskin illustrerer de mange ulike problemer som kan oppstå med komplekse løsninger som ikke gjøres enkle.

«Instruction creep» og «function creep» er eksempler på unnlatelse av å følge KISS-prinsippet i programvareutvikling. Dette er kjent som «snikende featurism»

Varianter for akronymRediger

  • Keep it simple, stupid
  • Keep it small and simple
  • Keep it sweet and simple
  • Keep it simple and straightforward
  • Keep it short and simple
  • Keep it short and sweet
  • Keep it smart and simple
  • Keep it strictly simple

Se ogsåRediger