Hindø Dampskibsselskap

Hindø Dampskibsselskap A/S var et rederi i Vesterålen i Nordland. Selskapet drev bankfiske og sildefiske.

Forløpet til rederiet begynte i 1875, da handelsmann Christoffer Gerhard Ellingsen på Kvitnes i Hadsel tok initiativet til å kjøpe det lille dampskipet «Kvik». Flere menn fra Vesterålen og Lofoten gikk sammen og kjøpte båten. I 1883 stiftet Christoffer Ellingsen og sønnene Karl og Jens et aksjeselskap med sikte på å skaffe et større skip. Året etter fikk selskapet navnet Dampskibet Hindøs interessentskap, og i 1893 ble navnet Hindø Dampskibsselskap A/S. Selskapets kontor flyttet i 1899 fra Kvitnes til Sigerfjord i Sortland.

Dampskipsselskapet gikk godt, og nye skip ble anskaffet. I 1898 fikk selskapet fiskebåten «Skolpen», og drev i 1902 forsøksfiske på Finnmarkskysten. Fiskebanken Skolpenbanken ble funnet under dette fisket, og ble oppkalt etter båten.

Sigerfjord hadde god vekst i folketallet i tiårene rundt århundreskiftet, fra 7-8 familier på 1880-tallet til ca. 600 innbyggere i 1916. Sigerfjord var med det det nest største stedet i Vesterålen, etter Andenes. Framgangen for stedet og rederiet fortsatte til 1920, da fiskeprisen gikk ned og sildefisket over flere sesonger slo feil. Hindø Dampskibsselskap benyttet seg av Nordlands Privatbank (nå Nordlandsbanken) i Bodø, og hadde alle sine lån og innskudd der. Hindø-selskapet tapte mye penger da banken ble satt under administrasjon i 1923. Alle tapene førte til slutt til at Hindø Dampskibsselskap måtte opphøre.

KilderRediger

  • Sortland Historielag: Historisk Årbok for Sortland 1990, s. 22-26: Hindø Dampskipsselskap (skrevet av Olav Mathiassen)
  • Sortland Historielag: Årbok for Sortland 1986, s. 20-21: «Skolpens» fiskeforsøk i Finnmarkens osthav og ved Bären Eiland (skrevet av Kåre Glad)
  • Nord-Norges næringsveie. Nordland Amt 1917. s 217-222