Henrettelsesskuret

HenrettelsesskuretChristianshavn (også kalt «skyteskuret»)var det ene av de to steder hvor dødsdommene i det danske rettsoppgjøret etter okkupasjonen ble fullbyrdet i 1946–50. Det andre henrettelsesstedet var i Undallslund plantasje ved Viborg.

Fundament og avløp fra skuret (2011), i dag på Christiania-området

Henrettelsesskuret var et arkitekttegnet breddehus med betonggulv oppført i en av de fjernere deler av Holmen, på 2. Redan av Enveloppen ved Margretheholm. Originaltegningen, som finnes i Rigsarkivet, er benevnt «Pistolskydeplads. Skur til Skiver» (det vil si skyteskiver) men stedet var kun oppført til henrettelsene.[1]

Betonggulvet med avløpsrist kan stadig ses. Enveloppen er en del av Fristaden Christiania (Bådsmandsstrædes kaserne) under navnet Dyssen, og det historiske kruttmagasinet på 2. Redan kalles Aircondition. Betongfundamentet ligger for enden av bygningens vinkel, like på den østlige siden av stien. Et treskur, som er basert på samme tegninger, men oppført i 1980, står ved bygningen «Den kosmiske blomst» på Syddyssen, som er det historiske kruttmagasinet på 5. Redan.[2]

29 dødsdømte ble henrettet ved skytning her. Den seneste var Ib Birkedal Hansen den 20. juli 1950 kl. 01.00, som også var den siste som ble henrettet i Danmark. 17 andre ble henrettet i Undallslund.[3][4]

Stedet er ca. 1,5 kilometer nord for Københavns siste offisielle skarpretterstedAmager Fælled, som var i bruk fra 1806 til 1845. Det lå ved den Svenske Skanse, som veinavnet Ved Skansen i dag vitner om.[5]

ReferanserRediger