Europeisk helsetrygdkort

(Omdirigert fra «Helsetrygdkort»)

Europeisk helsetrygdkort (European Health Insurance Card eller EHIC) gir individer som er dekket av et deltagende lands folketrygd-system rett til, ved midlertidig opphold i en annet deltagende land, å motta medisinsk behandling på samme vilkår som landets egne borgere. Hensikten med ordningen er å gjøre det mulig for individer å få medisinsk behandling grunnet sykdom eller ulykke uten å måtte returnere til hjemlandet ved opphold i annet deltagende land.

Prøveeksemplar av et europeisk helsetrydkort fra Østerrike (baksiden).
Prøveeksemplar av et fransk helsetrygdkort

Ordningen dekker kun behandling som normalt dekkes av det nasjonale trygdesystem. Det er heller ikke mulig å oppsøke et annet deltagende land i eneste hensikt å få medisinsk behandling. Behandling som det er forsvarlig å utsette til vedkommende er tilbake i hjemlandet dekkes heller ikke. Da ordningen ikke dekker hjemreise, vil det i mange tilfeller fortsatt være behov for reiseforsikring.

Reisende bør ved reiser innenfor deltagende land medbringe sitt helsetrydkort, et plastkort i normal kredittkortstørrelse.

Kortet ble faset inn fra 1. juni 2004 og ble eneste gyldige dokument fra 1. januar 2006. Kortet erstattet følgende tidligere skjema:

  • E110 – For internasjonale transportarbeidere
  • E111 – For turister
  • E119 – For arbeidsløse
  • E128 – For studenter og arbeidere i et annet medlemsland.

Europeiske helsetrydkort tilbys kostnadsfritt til alle deltagende lands innbyggere.

Deltagende land rediger

Ordningen med Europeisk helsetrygdkort gjelder 32 europeiske land: medlemsland i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), samt Sveits. Dette sammenfaller med de 27 medlemslandene i Den europeiske union (EU) og de 4 medlemslandene i det europeiske frihandelsforbund (EFTA).

Storbritannia er etter landets uttreden av EU, ikke med i ordningen.[1][2]

Referanser rediger

  1. ^ «Her kan du bruke Europeisk helsetrygdkort». www.helsenorge.no (norsk). 31. januar 2020. Besøkt 4. september 2021. 
  2. ^ «Rett til helsehjelp i Storbritannia». www.helsenorge.no (norsk). 31. januar 2020. Besøkt 4. september 2021. 

Eksterne lenker rediger