Hektoliter

volumenhet

Hektoliter er en enhet for måling av volum. Symbolet for hektoliter er hl. En hektoliter er hundre liter.

Hektoliter brukes blant annet innen fiskerinæringen. I dagligdagse sammenhenger brukes normalt liter og kubikkmeter i stedet.

1 hektoliter er lik:

Og motsatt:

  • 1 kiloliter = 10 hektoliter
  • 1 dekaliter = 0,1 hektoliter
  • 1 liter = 0,01 hektoliter
  • 1 desiliter 0,001 hektoliter
  • 1 centiliter = 0,000 1 hektoliter
  • 1 milliliter = 0,000 01 hektoliter

1 hektoliter er, i forhold til andre, avledede enheter, lik:

Og motsatt:

  • 1 kubikkmeter = 10 hektoliter
  • 1 kubikkdesimeter = 0,01 hektoliter
  • 1 kubikkcentimeter = 0,000 01 hektoliter
Autoritetsdata