Dekaliter

volumenhet

Dekaliter er en SI-enhet for måling av volum. Symbolet for dekaliter er dal. En dekaliter er ti liter.

Dekaliter er en lite brukt måleenhet. Enhetene liter, hektoliter og kubikkmeter brukes i stedet.

1 dekaliter er lik:

Og motsatt:

  • 1 kiloliter = 100 dekaliter
  • 1 hektoliter = 10 dekaliter
  • 1 liter = 0,1 dekaliter
  • 1 desiliter 0,01 dekaliter
  • 1 centiliter = 0,001 dekaliter
  • 1 milliliter = 0,000 1 dekaliter

1 dekaliter er, i forhold til andre, avledede enheter, lik:

Og motsatt:

  • 1 kubikkmeter = 100 dekaliter
  • 1 kubikkdesimeter = 0,1 dekaliter
  • 1 kubikkcentimeter = 0,000 1 dekaliter
Autoritetsdata