Havbeite er utsetting og gjenfangst av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder i naturlige omgivelser.

Havbeite er ennå ikke blitt en næring i Norge, men ventes å kunne bli et tilskudd til tradisjonelt havbruk. Stortinget har gjennom havbeitelova [1][død lenke] bestemt at havbeite skal være en konsesjonsbelagt næring. Fiskeri- og kystdepartementet vil dele ut 40 konsesjoner for artene hummer og stort kamskjell. I konsesjonsområdene (lokalitetene) vil innehaveren ha enerett på fangst av angjeldende art. Vanlig ferdsel og fiske med line eller snøre vil være tillatt for alle, mens bruk av garn, landnot, ringnot, ruse, teine eller skjellskrape vil være forbudt med mindre det er en del av havbeitevirksomheten.

Eksterne lenkerRediger