Landnot er et fiskeredskap, en type not (fiskeredskap) som alltid brukes ved land. Som andre nøter er landnoten et redskap som stenger fisken, og landet brukes sammen med noten til dette. Landnot er trolig den eldste type not, men er et redskap som brukes lite i dag.

«Notestæng» med landnot tidlig på 1900-tallet. Landnota sees ytterst, mens arbeidssituasjonen i forgrunnen viser opptak av fangsten ved hjelp av ei mindre not, ei såkalt orkastnot.

Landnøter ble ofte brukt lokalt, og kunne være tilpasset den lokaliteten redskapet skulle brukes, en vik eller en våg.

Ei landnot var et stort og kostbart fiskeredskap. Ofte var nøter eid av flere i fellesskap gjennom et notlag. Et notlag kunne eie en eller flere landnøter med tilhørende notbåter, og gjerne en sjøbod, ei notbu, til å oppbevare redskapen i.

Litteratur Rediger

  • P. Hovda: Artikkelen Notfiske i Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder. Malmø 1962.
  • Jarle Sanden: Ro fram – la gå not. En undersøkelse av landnotbruk og landnotfiske på Gossen i Møre og Romsdal, 1900-1950. Magistergradsavhandling i etnologi høsten 1979 Universitetet i Oslo.
  • O. Vollan: Sildefisket gjennom 1000 år. Oslo 1971.