Fiskegarn eller fiskenett er et nett som brukes ved fiske til å fange eller innesperre og samle fisk. De blir normalt laget ved å knyte en relativt tynn tråd om til et nett av masker som knytes til en flyteline i topp og synkeline i bunn slik at det står loddrett i vannet. Nyere fiskegarn lages normalt av nylon eller andre polyamider. Nett av organiske polyamider, slik som ull eller silke, ble brukt inntil nylig og er fortsatt vanlig i noen områder. Et garn har typisk søkker nederst og flytere øverst for å stå loddrett i vannet. Søkkene er nå oftest av bly og flyterne, kavlene, av plastskum eller hule plastsylindre. På eldre garn var flyterne ofte laget av kork eller glasskuler (kalt garnkuler).

Bruk av fiskegarn i Bangladesh

Eksempler på garn er fjordgarn/torskegarn, trollgarn, krabbegarn.

Se også rediger

Litteratur rediger