Trollgarn

Trollgarn, eller toggegarn, er en type fiskegarn som gjerne består av tre lag med masker i forskjellige størrelser – en smalmasket garnbus i midten med en stormasket garnbus på hver side. På denne måten fanger et trollgarn fisk i alle størrelser og er et effektivt fiskeredskap.

Garnet står langs bunnen og fisker over natten. Det bør trekkes tidlig dagen etter for å unngå at fangsten dør eller spises av andre arter. Ofte settes trollgarn etter torsk, men det fanger det meste av fisk, samt krabbe og hummer (I Norge er det forbudt å fiske hummer med garn).

Etterlatte garn skaper problemer. De kan stå i tiår og fange fisk. Garnet må derfor merkes godt og ha tau i begge ender, slik at det ikke mistes.

Andre betydningerRediger

Betegnelsen trollgarn kan også brukes om (større) garn som tapes eller dumpes av fiskere på dypt vann. Slike garn fortsetter å fiske. De hever og senker seg ettersom fisk fanges og dør i garnet.