Haslemoen

nedlagt militærleir i Våler, Hedmark
Innkjøring til Haslemoen. Vaktbua med arresten til venstre i bildet.
Krigsminnesmerke over russiske soldater som døde i tysk fangenskap ved Haslemoen under andre verdenskrig

Haslemoen er en nedlagt militærleir i Våler kommune, Hedmark. Her var både artilleriets våpenskole SSFA, rekruttskolen, befalsskolen og befalsskoleopptaket til Feltartilleriet, i tillegg til et selvstendig feltartilleriartilleribatteri tilhørende Brigade Sør. Virksomheten ble flyttet til Rena leirRena.

I dag har flere ulike organisasjoner og bedrifter tilhold på Haslemoen, blant annet Våler ungdomsskole, Grenseløs Grønn Finnskog, Haslemoen Hotell og Rally Norway. Her finnes også Norges største transittmottak, Haslemoen transittmottak, med en kapasitet på 800 asylsøkere.