Feltartilleri

artilleri som er bygget for å brukes i felten
(Omdirigert fra «Feltartilleriet»)

Feltartilleri er artilleri som er bygget for å brukes i felten. Feltartilleriets alminnelige oppgave er å gi støtteild overfor de andre våpenartene, som oftest infanteriet. Feltartilleriet plasseres som regel bak fronten, og dekkes av denne, men er likevel ansvarlig for sitt eget nærforsvar.

Feltartilleri under den amerikanske borgerkrigen, trening av artilerister

Inntil begynnelsen av 1900-tallet ble kanonene for feltartilleriet trukket av hester. Etterhvert ble disse byttet ut med motorisert trekkraft, først ved at kanonene ble slept etter en trekkvogn slik som f.eks. M101 og M114, og etterhvert har det blitt stadig vanligere med selvdrevet feltartilleri, slik som M109 og Archer, hvor kanonen monteres på et karosseri med belte- eller hjuldrift.

I tidligere tider var feltartilleriets effektive rekkevidde begrenset til et par tusen meter, og nøyaktigheten var dårlig. Dagens feltartilleri har rekkevidde på titalls kilometer og kan med ved bruk av artilleriradar, laseravstandsmåler og artilleriobservatører levere svært nøyaktig ildstøtte selv på lang avstand.