Hardangerbåt er i dag betegnelse på en trerobåt bygd i indre Hardanger, innenfor Strandebarm, som var ett av flere distrikter hvor det ble drevet omfattende båtbyggeri. Slik de fleste Sør-Vestlandsbåter var tidligere, har Hardangerbåten kun 3 bord på hver side. Den har nokså kraftige, ca. 30 cm høye, stevntopper, som har rett skråflate ned fra toppen på innsiden, i motsetning til de fleste andre båttyper på Sørvestlandet med litt høye stevntopper, som har en litt innbuet flate her. De har tydelig krappere bue i lottene enn i stevnene. De har ganske brede ripbord mot stevnene, og tilsvarende smalere børebord.

Gamle Hardangerbåter er svært like gamle Oselvere, og det er antydet at oppdelingen i to typer er uheldig. Det er heller ikke helt godt å si om ikke andre båttyper fra Hardangerdistriktet i gamle dager var mer lik de nåværende Hardangerbåtene.

Robåter fra lengre ute i Hardangerfjorden kalles ikke Hardangerbåter, men Strandebarmere, Kvinnheradsbåter osv.

Det ble ellers også bygd mye tyngre og større småskip i Hardanger og andre steder Hardangerjekt og Hardangerjakt (skipstypen).