Børebord er ett av navnene som blir brukt på en av bordgangene i noen robåter.

I robåteneVestlandet sør for Bergenshalvøya er ofte båtene bygd av kun 3 bordganger på hver side. I hvert fall i oselveren kalles det midterste bordet for børebordet (eller byrebordet, børa eller byra)

Autoritetsdata