Ripbord er det øverste bordet på en robåt. Det kalles nesten alltid for ripbordet eller ripa, men på Sør-Østlandet har «rip» gått over til å bety øverste kanten på båten, og ofte blir esingen kalt «ripa».

Autoritetsdata