Hans Jacob Jensen (født 29. mars 1824 i Christiania, død 23. juli 1890 på sitt landsted Lille Herbern i Kristianiafjorden) var en norsk boktrykker og forlegger.

Hans Jacob Jensen
Født29. mars 1824Rediger på Wikidata
Død23. juli 1890Rediger på Wikidata (66 år)
BeskjeftigelseForlegger Rediger på Wikidata
NasjonalitetNorge

H.J. Jensen vokste opp på Hammersborg hvor hans far var snekker. Han kom i 1840 i boktrykkerlære hos Guldberg & Dzwonkowski, og ble utdannet under faktor Chr. Widings kyndige veiledning med lærebrev av 21. januar 1845. Da W.C. Fabritius samme år kjøpte trykkeriet ble Jensen ansatt som ombrekker for Christiania-Posten og senere som faktor.

I 1855 grunnla han sitt eget trykkeri i kompaniskap med typograf Carl Johannessen (f. 27. desember 1823, død 5. november 1904), som nettopp hadde vendt hjem fra Mugds boktrykkeri i Boston. De overtok raskt trykkingen av Illustreret Nyhedsblad fra Brøgger & Christie. Til å begynne med hadde de ingen trykkerimaskiner, men leide seg inn hos A. Th. Nissen for å få oppgavene utført.

Jensen fikk boktrykkerbevilgning 9. november 1855, og deres første navngitte trykk av Illustreret Nyhedsblad utkom allerede den påfølgende dag, lørdag 10. november 1855. Like over nyttår ble imidlertid Johannessen innkalt for å avtjene verneplikt. Jensen skaffet seg nye typer og Shopps hurtigpresse og klarte det hele alene. Jensen averterte sine tjenester:

I det katholske Kapels forrige Lokale (Overretsprokurator Schjødts Gaard, No. 27 i Storgaden) har Undertegnede etableret sig som Bogtrykker, og tillader jeg mig at anbefale mit nye, godt assorterede Trykkeri til D'Hrr. Boghandlere og Forlæggere saavelsom til enhver Anden, der ønsker Arbeide udført smukt og hurtigt efter billig beregnede Priser.
Christiania den 19de April 1856.

Tilbake fra eksersisen syntes Johannessen dette var nokså egenmektig gjort og anla sak mot Jensen, men tapte. Jensen kom gjennom Illustreret Nyhedsblad også til å bli Henrik Ibsens forlegger. Han utga Fru Inger til Østeraad, først som føljetong i ukebladet og dernest som separattrykk (1857), dernest Hærmændene paa Helgeland (1858) og til sist Kjærlighedens Komedie (1862).

I ettertid er vel H.J. Jensen mest kjent for sin prosess mot Henrik Ibsen i anledning pirattrykket av en ny utgave av Hærmendene paa Helgeland (1873). Jensen ønsket å tjene litt ekstra på Ibsens berømmelse ved å gjenopptrykke verket, men dikteren mente forleggeren hadde lurt ham for honorar og ville ikke tillate utgivelsen. Saken ble avgjort i Høyesterett og boka ble supprimert. Dermed forberedte Ibsen en nye reviderte utgaver hos Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) i København av både Hærmændene på Helgeland (1874) og Fru Inger til Østeråt (1874).

Kilder rediger