Fru Inger til Østeraad

skuespill av Henrik Ibsen

Fru Inger til Østeraad[1] er et drama forfattet av Henrik Ibsen. Det fikk sin premiere på Det norske Theater (Bergen) den 2. januar 1855.

Fru Inger til Østeraad
TekstHenrik Ibsen
SprogNorsk
GenreSkuespill
Annen informasjon
Agnes Mowinckel i tittelrollen i en oppsetning fra 1921.

Stykket er en forholdsvis uhistorisk dramatisering av begivenheter i norsk og svensk historie rundt 1530, med den historiske personen Inger Ottesdotter Rømer (ca. 1474-1555) på Austråttborgen som hovedperson. Dramaet ble først utgitt som føljetong i Illustreret Nyhedsblad No. 22, 24, 27, 30 og 31 i tidsrommet 31. mai til 23. august 1857, hvorpå forleggeren Hans Jacob Jensen også utga det som særtrykk i ca. 250 eksemplarer (Schøyen 2022:61-62). Denne utgaven regnes som Ibsens mest sjeldne bok.

Rollene rediger

 • Fru Inger Ottisdatter Rømer, rigshovmester Nils Gyldenløves enke
 • Eline Gyldenløve, hendes datter
 • Rigsråden Nils Lykke, dansk ridder
 • Olaf Skaktavl, en fredløs norsk adelsmand
 • Nils Stenssøn
 • Herr Jens Bjelke, svensk befalingsmand
 • Bjørn, kammersvend på Østråt
 • Hustjeneren Finn
 • Gårdsfogden Ejnar Huk
 • Husfolk, bønder og svenske krigsknægte

Visningshistorie rediger

Forlegger Hans Jacob Jensen som både satte førstetrykket som føljetong i Illustreret Nyhedsblad, og utga dramaet som særtrykk, forsøkte senere å gjøre penger på å trykke et nytt opplag av Hærmendene paa Helgeland og var i gang med å utgi Fru Inger. Erik Henning Edvardsen skriver i et «Bok- og publikasjonshistorisk forord» til Martin Schøyens bibliografi at Jensen «i 1871 sendte Ibsen en pakke med opptrykket av Hærmændene paa Helgeland og korrekturark til Fru Inger. Ibsen reagerte spontant og remitterte forsendelsen uåpnet» (Schøyen 2022:13). En revidert utgave ble utgitt i november 1874.

Stykket ble sendt i Fjernsynsteatret 9. februar 1961, i regi av Toralf Sandø, og med Aase Bye i tittelrollen.[2]

Filmen Fru Inger til Østråt (1975) hadde regi av Sverre Udnæs og Ingerid Vardund i tittelrollen.[3]

Bakgrunn rediger

Ifølge Olav Dalgard er tittelen og åpningslinjene i Fru Inger til Østeraad «ei tydelig parafrase» av visen Stolt Anne, som presten Hans Povelsson Paus skrev rundt 1700 om Anne ClausdatterBorgestad: Som vi ser har Ibsen skrive av dei fyrste linone så temmeleg ordrett. ... likskapen avgrensar seg til dei tvo typiske hovdingkvinnone, som sit på si borg og regjerar si bygd, — og så tittelen: «Fru Inger paa Østeraad» — «Fru Anne på Borgestad».[4] Nina Alnæs skriver at Fru Inger ble skrevet året etter at Magnus Brostrup Landstads Norske Folkeviser (1853) forelå, «og det må ha lykkes Ibsen å finne frem til en liten bortgjemt vise helt bakerst i samlingen som han bruker i omskrevet form»; Alnæs skriver at «Ibsen antagelig har festet seg ved denne visen nettopp på grunn av forfatteren», hans slektning (Ibsen var etterkommer av forfatterens bror Cornelius Povelsson Paus).[5]

Referanser rediger

 1. ^ I senere, reviderte utgaver titulert Fru Inger til Østråt
 2. ^ Fjernsynsteatret 9. feb. 1961 - Fru Inger til Østaat på tv.nrk.no
 3. ^ Fru Inger til Østråt (1975); Norsk filmografi
 4. ^ Olav Dalgard (1930), «Studiar over Fru Inger til Østeraad», i Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning (red. Francis Bull), årgang 17, bind 30, hefte 1, s. 1–47, her s. 21
 5. ^ Alnæs, Nina S. (2002). Varulv om natten: Henrik Ibsen: folketro og folkediktning. [Oslo]: Universitetet i Oslo. s. 100–101. 

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger