Nordisk Trykkeritidende

Nordisk Trykkeritidende. Organ for de grafiske Fag og Papirindustrien og ble grunnlagt av faktor Chr. Thorvaldsen (1860-1927) som privat foretak tilknyttet Kristiania Bogtrykkerforening. Det utkom som månedsblad i 4° - kvartformat - fra juli 1892, og var landets første grafiske fagtidsskrift.

Lord Standhopes trykkeripresse. Etter T. Antisells Hand-book of The Useful Arts fra 1852.

Formål og redaksjon rediger

Hensikten med tidsskriftet var å skaffe norske boktrykkere lettere tilgang på kunnskaper om fagets utvikling. Det gjaldt både den hjemlige typografi- og bokhistorie og de tekniske nyvinninger som kom fra den store utenverden. At bladet stilte nye krav til investeringer i typografisk utstyr og typografiske ferdigheter, føltes for enkelte som direkte truende. Oscar de Besche, som eide Morgenbladet, erklærte således at «dette nye fagbladet aldri skulde komme innenfor veggene i hans bedrift».[1] Motarbeidet av de større, eldre aktørene i bransjen var Nordisk Trykkeritidende et konstant underskuddsforetak. Da agenturfirmaet A. Gulowsen trakk seg ut på tampen av året 1899, stanset utgivelsen, men ble fra nyttår i 1900 overtatt av Norsk Boktrykkerforening.

Bladets redaktør var Olav Bergenn.[2]. Ved Bergenns død i 1896 overtok August Mortensen redaktørposten. Bladet hadde rent innholdsmessig sin storhetstid under August Mortensens lederskap. Av de mest verdifulle artikkelseriene som ble publisert, var redaktørens egen historiske gjennomgang av «Bogtrykkerkunstens repræsentanter i Norge». Ikke minst fordi det finnes så lite skrevet om norske forleggere, xylografer og typografer, sammenliknet med hva våre naboland, Sverige og Danmark, kan vise til, står disse skriveriene i en særklasse med å gi innblikk i norsk boktrykkerhistorie.

Mortensen hadde fungert som medarbeider helt siden starten, og var også den som satt med ansvaret i 1906, da bladet ble omgjort til «Organ for Den Norske Boktrykkerforening». Redaksjonen og Boktrykkerforeningen hadde sine redaksjonslokaler i Drammensveien 4, nå: Henrik Ibsens gate.

August Mortensen rediger

August Mortensen var også den som stilte seg i spissen for å få opprettet et Norsk Bogtrykkmuseum. Han brukte Nordisk Trykkeritidendes spalter til å appellere til abonnentene om å ta vare på og gi gjenstander til en utstilling av eldre trykkeripresser, løse typer, settekasser og annet håndverksutstyr. De skaffet seg i egne lokaler i Kristiania sentrum.[3]

Bernhard Andreas Wium rediger

Fra nyttår i 1910 overtok boktrykker Bernhard Andreas Wium (f. 1867) som redaktør, en stilling han ble sittende med like til utgangen av 1934, altså i 25 år. Fra nyttår i 1935 var Hjørvard Thorsvik redaktør, og fra 1941 overtok boktrykker Arthur Nelson ansvaret i samarbeid med Wium. Ved utgangen av 1947 opphørte Nordisk Trykkeritidende, men ble fra nr. 1 1948 videreført som Norsk grafisk tidsskrift.

Referanser rediger

  1. ^ Aftenposten Nr. 296. Oslo, onsdag 1. juli 1942, s. 2.
  2. ^ «Bergenn, Olav», Arbeidernes leksikon, bind I, Oslo 1932.
  3. ^ Norsk Bogtrykkmuseums gjenstander ble overført og deponert ved Norsk Folkemuseum i 1921. Hele den verdifulle samlingen fikk egne lokaler til rådighet, men ble imidlertid pakket ned i 1935, grunnet pågående byggearbeider på museet. Senere ble hele samlingen fullt innlemmet i Norsk Folkemuseum, og store deler av det opprinnelige Bogtrykkmuseet utgjorde en viktig del av den store håndverksutstillingen som ble åpnet i 1959. Etter å ha stått avlåst i en årrekke, (på grunn av dårlig sikring), ble hele håndverksutstillingen med alle verkstedene fjernet i 1992.

Bibliografi rediger

  • Aftenposten: «Nordisk Trykkeritidende 50 år». Aftenposten Nr. 296. Oslo, onsdag 1. juli 1942, s. 2.
  • Halfdan Arneberg: «Norsk Boktrykkmuseum» (s. 6). Nordisk Trykkeritidende. Organ for de grafiske fag og papirindustrien. Kristiania 1936.
  • [Fædrelandsvennen]: «'Svartekunsten' gjennom det siste halve hundreår. Nordisk Trykkeritidendes 50-års-jubileum» (s. 4). Fædrelandsvennen Nr. 116. Lørdag 23. mai 1942.
  • August Mortensen: «Bogtrykkerkunstens repræsentanter i Norge I-XLVII». (Trykt som manuskript.) Nordisk Trykkeritidende. Organ for de grafiske fag og papirindustrien. Kristiania 1900-07.