Nordisk Trykkeritidende

Nordisk Trykkeritidende. Organ for de grafiske Fag og Papirindustrien var Kristiania Bogtrykkerforenings fagtidsskrift. Det var et månedsblad som utkom med første nummer i juli 1892 i 4° - kvartformat.

Lord Standhopes trykkeripresse. Etter T. Antisells Hand-book of The Useful Arts fra 1852.

Fagtidsskriftet var spesielt rettet mot folk som arbeidet med trykksaker. Bladet ble startet av boktrykker Chr. Thorvaldsen og var i de første årene redigert av Olav Bergenn.[1] Det hadde sin storhetstid i August Mortensens tid som redaktør. Av de mest verdifulle artikkelseriene som ble publisert var redaktørens egen historiske gjennomgang av «Bogtrykkerkunstens repræsentanter i Norge». Ikke minst fordi det finnes så lite skrevet om norske forleggere, xylografer og typografer, sammenliknet med hva våre naboland, Sverige og Danmark, kan vise til, står disse skriveriene i en særklasse med å gi innblikk i norsk boktrykkerhistorie.

August Mortensen var også den som stilte seg i spissen for å få opprettet et Norsk Bogtrykkmuseum. Han brukte Nordisk Trykkeritidendes spalter til å appellere til abonnentene om å ta vare på og gi gjenstander til en utstilling av eldre trykkeripresser, løse typer, settekasser og annet håndverksutstyr. De skaffet seg også plass i egne lokaler i Kristiania sentrum.[2]

I 1906 ble bladet gjort til organ for Den Norske Boktrykkerforening. Redaksjonen og Boktrykkerforeningen hadde sine redaksjonslokaler i Drammensveien 4, nå Henrik Ibsens gate. I 1910 til 1934 var det boktrykker Bernhard A. Wium som redigerte bladet. Fra 1939 og videre ble bladet redigert av boktrykker Nelson i samarbeid med Wium. Senere var Hj. Torsvik redaktør. Fra nr. 1 1948 ble Nordisk Trykkeritidende videreført som Norsk grafisk tidsskrift.

ReferanserRediger

  1. ^ «Bergenn, Olav», Arbeidernes leksikon, bind I, Oslo 1932.
  2. ^ Norsk Bogtrykkmuseums gjenstander ble overført, deponert og innlemmet i Norsk Folkemuseums samlinger i 1921, hvor hele den verdifulle samlingen fikk egne lokaler til rådighet. Museets samlinger ble imidlertid, på grunn av pågående byggearbeider på Folkemuseet, pakket ned i 1935. Deler av Bogtrykkmuseets samlinger utgjorde senere en viktig del av den store håndverksutstillingen som ble åpnet i 1959. Etter å ha stått avlåst i en årrekke, (på grunn av dårlig sikring), ble hele håndverksutstillingen med alle verkstedene fjernet i 1992.

BibliografiRediger

  • Halfdan Arneberg: «Norsk Boktrykkmuseum» (s. 6). Nordisk Trykkeritidende. Organ for de grafiske fag og papirindustrien. Kristiania 1936.
  • [Fædrelandsvennen]: «'Svartekunsten' gjennom det siste halve hundreår. Nordisk Trykkeritidendes 50-års-jubileum» (s. 4). Fædrelandsvennen Nr. 116. Lørdag 23. mai 1942.
  • August Mortensen: «Bogtrykkerkunstens repræsentanter i Norge I-XLVII». (Trykt som manuskript.) Nordisk Trykkeritidende. Organ for de grafiske fag og papirindustrien. Kristiania 1900-07.