Åpne hovedmenyen
Hammervatnet naturreservat
Verneformramsarområde, naturreservat
Vernetematrekkfugler, våtmark
Areal0,47 km²
KommuneLevanger
Opprettet1984, 2013

Hammervatnet naturreservat
63°36′45″N 11°0′32″E

Hammervatnet naturreservat er et naturreservat og ramsarområde i Levanger kommune i Trøndelag. Reservatet ble opprettet for å bevare «et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området».

Naturreservatet omfatter den østre delen av vatnet; og langs stranda her vokser sumpskog av or og blandingsskog med trollhegg. Hammervatnet ligger nær E6 i Åsen (Levanger), i et område med rike bergarter og marine avsetninger, og er påvirket av tilsig fra betydelige jordbruksarealer.

Området ble i 2013 utpekt til ramsarområde som et av tre delområder i Innherred ferskvannssystem.

Eksterne lenkerRediger