HM Aarhønen

Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening er linjeforeningen til studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk på NTNU. På kortform omtales linjeforeningen som H.M. Aarhønen eller Aarhønen.

HistorieRediger

Aarhønen er NTNUs (tidligere NTH) eldste linjeforening. Den ble dannet våren 1913, etter en hendelse som skjedde i nåværende auditorium H1 i den gamle og ærverdige hovedbygningen på NTNU. De første nedtegnelser av historien får vi av Aarhønens første regent Georg H. Johnson. Denne er nedtegnet i H.M. Aarhønens krønike.

Krøniken er H.M. Aarhønens historie slik linjeforeningens første regent, Georg H. Johnson, fortalte den. (Johnson var regent høsten 1914)

Dette er den første beretning om oprindelsen til Aarhønen's herredømme over bygningsfolket:

Det var fredag 31. januar 1913 det hændte. Professor Gunstensen forelæste om træghetsmomenter. Vi skrev så svetten silte, man hørte kun pennens kradsen og proffens rolige avmålte diktat.

Ute var der snetykke og mørkt. I forelæsningstimen 1015-1100, aud. 2 vest for hovedinngangen (nåværende aud. H1, red.anm.) var det derfor fuldt opplyst.

Da - just som proffen fæstet tegnet "Ixy" på tavlen - kom Hendes Majestæt til sit folk. Lik et tordenskrall knuste vinduene - dobbelte vinduer - og Hendes Majestæt svævet met sine siste kræfter en gang rundt rummet - velsignede sit folk, før Hun sank ned i et hjørne av salen. Alle penner standset, -selv proffens krittstykke vaklet et øyeblikk - og man hørte kun Hennes Majestæts brutte aandedrag, samt lyden av glasbiter, som singlet ned over kyll-ing. Aaens skaldede hode. Fortryllelsen blev brutt av den vældige kriger pr. ltnt. Aasmund Tjønn, som resolutt tok Hendes Majestæt op, bar Hende ut paa trappen og slo Hendes hode 3 ganger mot den østlige vangesten utenfor hovedinngangen. Imidlertid fortsatte proffen med "Ixy=Ficil" som om intet var hændt.

Efter forelæsningen blev der besluttet aa bevare Hendes Majestæt Aarhønens legeme ved utstopping. Kyll-ing.Tor Eika fik de jordiske levninger med hjem til sin vert – Præparandt Direks ved Videnskapsselskapet – og aat Hendes Majestæts legeme til aftens. Denne ære delte han forøvrig efter eget utsagn med Berdal, Tjønn og Halvor Eika.

Slik forteller kyll-ing., senere REGENT Georg H. Johnson, om Hendes Majestæt Aarhønens "fødsel" og foreningens tilblivelse.

Året etter ble Bygningslinjens forening dannet, og en sammenslåing av disse to i 1915 resulterte i det som nå er H.M. Aarhønen - Bygningslinjens forening.

OrganisasjonRediger

H.M. Aarhønen er en frivillig organisasjon som er drevet av og for studentene på studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Organisasjonens hovedide er at man ved dyrking av kameratskap skal motarbeide fagidioti og bidra til berikelse av studenterlivet.

Hennes Majestet Aarhønens øverste organ er Generalforsamlingen. Generalforsamling holdes hvert år i mars. På Generalforsamlingen skal det velges nye styremedlemmer til de ulike styrene.

H.M. Aarhønen er den eldste linjeforeningen på NTNU og har dermed flere svært tradisjonsrike arrangementer. Disse er blant annet:

ImmatrikuleringsballetRediger

På immatrikuleringsballet blir de nye studentene offisielt opptatt i linjeforeningen som Æg-tech. Etter 5 års utdanning og deltakelse på "Jonathanfesten" blir studentene utskrevet som Kyll.ing.er.

BursdagsfestenRediger

H.M. Aarhønen fyller år og alle studenter på bygg hyller begivenheten med en stor bursdagsfest.

ÅLRediger

"Aarhønelekene" finner sted ved Studenterhytta og gir studentene en mulighet til å vise frem gode/mindre gode skiferdigheter.

StyrerRediger

H.M. Aarhønen består av styrene: Hovedstyret, Krostyret, Industrikontakten, Aarhønens Kulturelle Teater og Hyttestyret. Hvert enkelt styre har sitt ansvarsområde.

HovedstyretRediger

Hovedstyret består av: Kanzler, Vice-Kanzler, Skogvokter, Financeminister, Sjefs-Redacteur, Ceremonimester, Industriminister og Notarius Publicus.

Hovedstyret er det styret i H.M. Aarhønen som har ansvaret for den daglige driften av linjeforeningen, samtidig som flere av medlemmene leder hver sine gjenger med ansvar for foreningen viktigste aktiviteter.

Cermonimester leder Cermonigjengen, bestående av Arrangementsansvarlig, Cermoniansvarlig, økonomiansvarlig, faddersjef og øvrige medlemmer. Cermonigjengen har ansvar for og leder gjennomføringen av foreningens tradisjonsrike arrangementer og fadderperioden.

Sjefs-Redacteur leder Redactionen, Nettgjengen og Blæstegjengen

Industriminister leder Industrikontakten

KrostyretRediger

Krostyret består av: Krosjef, Økonomisjef, Innkjøpssjef og Barsjef.

Krostyret driver H.M. Aarhønens kjellerkro. "Aarhønekroa", "Kroa" eller "Kjellern" er linjeforeningens lokale på Moholt der det arrangeres sosiale tilstelninger.

IndustrikontaktenRediger

Industrikontakten består av syv styremedlemmer.

Industrikontakten skal skape kontakt mellom studentene og næringslivet.

Industrikontakten arbeider i tillegg tett sammen med Næringslivsringen.

Aahønens Kulturelle TeaterRediger

Aarhønens Kulturelle Teater (forkortet AKT) er foreningens revygruppe og har som oppgave å sette opp en revy i februar. Alle på bygg har muligheten til å være med på revyen. Revystyret består av revysjef, teknisk sjef, innholds ansvarlig, kapellmester og økonomiansvarlig.

HyttestyretRediger

Hyttestyret består av Godsbestyrer, Kasserer, Oppsynsmann og Hovmester og har som oppgave å drifte og forvalte byggstudentenes egen hytte.

Aarhønehytta er lokalisert på Åtollen i Selbu. Hytta er bygget på dugnad av byggstudenter og sto ferdig til H.M. Aarhønens hundreårsjubileum i 2013. Hytta ble belønnet med prisen "Årets Trebyggeri 2012" under Byggegallaen 2013.[1]

UndergrupperRediger

I tillegg til styrene består også H.M. Aarhønen av mange undergrupper.

Bygg:VerkstedRediger

Bygg:Verksted er en undergruppe av H.M. Aarhønen for de som liker å snekre eller mekke. Målet er å få tak i et eget verksted og alt det vi trenger for å bygge det meste. Bygg:Verksted arrangerer kurs innen byggteknikk, oppussing og generell bygging.

DragernRediger

Dragern er et studentorkester i assosiasjon med H.M. Aarhønen. De opptrer spesielt i forbindelse med H.M. Aarhønens arrangementer, men også på TORSK og SMASH.

FK SteindøleneRediger

FK Steindølene er byggstudentenes eget fotballag. For tiden (2017) er det tre herrelag og ett damelag. FK Steindølene ble opprettet i 1997.

BetonRediger

Beton er H.M. Aarhønens herrekor, utkledd som nonner. De opptrer spesielt i forbindelse med H.M. Aarhønens arrangementer.

SemenRediger

Semen er H.M. Aarhønens damekor, utkledd som munker. De opptrer spesielt i forbindelse med H.M. Aarhønens arrangementer.

ByggBangRediger

ByggBang er H.M. Aarhønens linjeforeningsband. De opptrer spesielt i forbindelse med Aarhønens arrangementer. De har en egen fanklubb, eller groupies, kalt ByggBangers.

PMSRediger

PMS står for Piker Med Spiker og er en organisasjon for jentene på bygg. Hovedsakelig jobber PMS for å skape og beholde det gode samholdet på Bygg på tvers av klassetrinnene.

VandrendeBjelkeRediger

VandrendeBjelke er turgruppen for byggstudenter.

BjelkeklangRediger

Bjelkeklang er H.M. Aarhønens blandakor, som har ukentlige øvinger med dirigent. De opptrer spesielt ved Aarhønearrangementer.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger