Høyhus er i Norge en betegnelse på bygninger over 12 etasjer eller 35 meter, men definisjonen er ikke entydig. For at en bygning skal klassifiseres som et høyhus må over 50% av høyden utgjøres av "beboelige etasjer" som har en høyde på minimum 2 meter. Et høyhus kan ha flere høyder, men den offisielle høyden beregnes fra bakken der hovedinngangen er og til den arkitektoniske toppen av bygget (ofte heismaskinrommet på taket). For at et spir eller en antenne skal regnes inn i den offisielle høyden må den være en integrert del av bygningens design. Et eksempel på dette er Rica Seilet, mens Rica Forum Hotel er et eksempel på det motsatte. Hva som kan regnes som en integrert del av designet er ofte omdiskutert.

Posthuset i Oslo. Det tidligere Postgirobygget ble oppført i 1976
Høyhus i Stavanger sentrum. Stavanger er blant byene i Norge som er preget av mange høyhus

Andre land kan ha andre definisjoner. I Tyskland er et høyhus en bygning der øverste etasje med oppholdsrom ikke kan nås med brannvesenets stigebiler, dette tilsvarer en gulvhøyde på mer enn 23 meter, i Japan og Kina brukes betegnelsen dersom huset er høyere enn 100 m.

I Norge finner vi de fleste høyhus i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen. Oslo alene har over 140 høyhus, de fleste bygd på 1950-, 1960- og 1970-tallet.

Norges høyeste hus eller bygning er Radisson SAS Plaza Hotel eller Oslo Plaza i Oslo med sine 117 meter og 37 etasjer.

Kjente høyhus i NorgeRediger

Se ogsåRediger