Nødutgang

rømningsvei
(Omdirigert fra Rømningsvei)

Nødutgang eller rømningsvei er navnet på ekstra trappegang, dør eller vindu som kan åpnes, slik at beboere kan rømme fra et rom, en leilighet eller et hus, dersom den ordinære inn/utgangen er blokkert eller røklagt. Nøden er da definert med at en er i fare for liv eller helse, dersom en forblir på stedet.

EU-standard brannutgangsmerking med retningspil

Etter norske og de fleste andre lands byggforskrifter skal alle brannceller som brukes til personopphold ha minst to muligheter for evakuering på en sikker måte. Det kan gjøres unntak fra dette, f.eks. dersom en branncelle har utgang direkte ut på terreng.

I nybygg med flere boenheter skjer dette ved at der bygges separate trappeganger som skal være i brannhemmende materialer. Eldre bolighus er gjerne utstyrt med baktrapp. Noen har også utvendig monterte stiger, der nederste seksjon kun skal slippes ned ved behov.

Også lengre vei- og jernbanetunneler kan være med rømningsveier. Dersom slike ikke finnes, kan en finne sikrede rom hvor en kan søke inn ved behov.

Passasjerskip og -fly er utstyrt med merking for rømningsveier som ender i friluft.