Høgskolen i Tromsø

Høgskolen i Tromsø (HiTø) var en høgskole i Tromsø som ble etablert 1. august 1994 og slått sammen med Universitetet i Tromsø 1. januar 2009.

HiTø hadde omkring 3 000 studenter og 300 tilsatte (2006-tall). Høgskolen var en av 24 statlige høgskoler i Norge og var et resultat av at fire statlige høgskoler i Tromsø ble slått sammen som en del av Høgskolereformen i 1994. De fire høgskolene som fusjonerte var Tromsø helsefaghøgskole, Tromsø maritime høgskole, Nord-norsk Musikkonservatorium og Tromsø lærerhøgskole.

Høgskolen tilbød fag- og profesjonsstudier innen kunstfagene musikk, dans og drama, ulike helsefag, ingeniør- og økonomifag og lærerutdanning. Disse kunne tas i varierende lengder fra halvårsenheter til bachelorgrader, mastergrader og enkelte doktorgradstudier, samt en rekke kurs-, etter- og videreutdanninger.

Høgskolens fire fakulteter var:

  • Avdeling for helsefag
  • Avdeling for ingeniør- og økonomifag
  • Avdeling for kunstfag
  • Avdeling for lærerutdanning

Høgskolen tilbød internasjonalisering av studier, både muligheter for å ta deler av sin ordinære utdanning i utlandet, eller ved å fortsette å utdanne seg i utlandet etter endte studier.

Eksterne lenkerRediger