Tromsø maritime høgskole

Tromsø maritime høgskole var en høgskole for ingeniørutdanning med tittelen «maritim ingeniør», etablert i Tromsø i 1981. Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Tromsø, og er fra 1. januar 2009 en del av Universitetet i Tromsø.

Skolen ble opprettet innenfor Tromsø maritime skole, og var en utvidelse på høgskolenivå av denne skolens tilbud. Skolen underviste i nautikk, skipsmaskineri og skipselektro/automasjon. Skolene hadde fra først av samme administrasjon og lærere. I 1983 ble det tilsatt egen undervisningsleder og i 1987 ble det ansatt egen rektor.

Tromsø maritime høgskole var fylkeskommunal og ble overtatt av staten 1. januar 1988. Høsten 1988 var det 160 studieplasser og 33 stillingshjemler. Fra 1981 og frem til statsovertakelsen i 1988 var Tromsø maritime høgskole integrert i Tromsø maritime skole sine lokaler. Etter 1988 fikk høgskolen disponere en egen fløy i skolebygget på Rambergan. På grunn av plassmangel flyttet høgskolen den 1. mai 1992 til Teoribygget i Strandveien, og disponerer her ca. 6 000 m².

Eksterne lenkerRediger