Hærgruppe Midt

Hærgruppe Midt (Heeresgruppe Mittetysk) var en tysk armégruppe under annen verdenskrig. Hærgruppe Midt ble dannet den 22. juni 1941 da Armégruppe B ble omdøpt. Hærgruppen var en av de tre tyske hærgruppene som angrep Sovjetunionen i 1941 under kodenavnet Operasjon Barbarossa. Det var hærgruppe Midt som fikk oppgaven med å angripe Moskva og som fra tysk side kjempet i slaget om Moskva høsten og vinteren 1941-42.

I 1945, under retretten på østfronten ble hærgruppe Midt stengt inne ved omringingen av Königsberg og Hærgruppe A overtok da betegnelsen og hadde den inntil Tyskland kapitulerte.

ØverstkommanderendeRediger