Guvernementet Estland

Guvernementet Estland, også kjent fra 1719 som Guvernementet Reval, var det russiske guvernementet som dekket det nordlige og sentrale dagens Estland i perioden 17101917, altså i de to århundrene etter at Russland under Peter den store erobret Baltikum fra Sverige. Formelt ble Hertugdømmet Estland opprettet da Russland formelt arvet området etter Sverige i 1721 gjennom avtale etter freden i Nystad.[1] Navnet Guvernementet Estland ble formelt antatt først i 1796, men var da bare en de-facto videreføring av Reval-guvernementet. Guvernementet ble administrativt inndelt i fire kretser:[2]

  • Harrien (Harju)
  • Jerven (Järve)
  • Wierland (Lääne)
  • Wieck (Viru)
Guvernementet Estlands våpen
Det vestlige Russlands guvernementer i 1917

Dette var en periode med først betydelig kulturell frihet, hvor området de første hundre år var styrt av en landdag av adel bestående av baltiske tyskere.[3] Etterhvert ble området offer for en mer håndfast russifisering, og oppheving av livegenskapet kom først i 1819.[4] Ved oktoberrevolusjonen høsten 1917 forble området under sovjetisk kontroll, inntil den estiske uavhengigheten 24. februar 1918.

Russiske guvernører og tyske landdagsledereRediger

Guvernører som ikke residerte og styrte guvernementet i det daglige, står med navn i kursiv skrift.

ReferanserRediger