Gulbrune alger

supergruppe av alger

Gulbrune alger er en veldig artsrik delgruppe av de eukaryote organismene. Gruppens norske navn er litt villedende siden ikke alle arter er alger. Også oomyceter, slimnett og enkelte heterotrofe organismer regnes ifølge nyere fylogenetisk kunnskap til de gulbrune algene. De heterokonte flagellatene utgjør størsteparten av de gulbrune algene. Man antar at det eksisterer minst det hundredobbelte av de så langt kjente artene (dvs. over en million).

Gulbrune alger
Brunalge (heterokonte flagellater)
Brunalge (heterokonte flagellater)
Vitenskapelig(e)
navn
:
Chromista
Norsk(e) navn: gulbrune alger
Hører til: eukaryoter, liv
Antall arter: 27 500[1]
Habitat: marint og limnisk
Utbredelse: hele jorden
Delgrupper:

Mens de fleste representantene er encellede og mikroskopiske, kan f.eks. brunalgene danne flere meter lange thalli. Et fellestrekk for alle gulbrune alger er forekomsten av klorofyll-typene a og c. Flere delgrupper mangler imidlertid kloroplaster, slik at de tidligere ble klassifisert som encellede dyr. Nå vet man at denne mangelen er sekundær, dvs. at kloroplastene var til stede i de gulbrune algenes stamart, men ble tapt flere ganger i løpet av gruppens evolusjonære historie.

Enkelte slektskapsanalyser tyder på at Alveolata er søstergruppen til de gulbrune algene.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger