Slimnett eller Labyrinthulomycetes er en gruppe av organismer som gjerne klassifiseres som tilhørende Chromista (gulbrune alger).

De består av celler som glir inne i et felles nettverk. De fleste snylter på alger og sjøplanter og noen kan gjøre stor skade.