Grunnkretser i Skien kommune

Wikimedia-listeartikkel

Grunnkretser i Skien kommune er delområder og grunnkretser som seksjonerer Skien kommune, Telemark, for folketellingsformål og lignende. I noen tilfeller sammenfaller de med kirkesogn, med valgkretser og med nåværende eller tidligere skolekretser.

Grunnkretser rediger

 
Statistisk sentralbyrå sine grunnkretser for områdene sentrum og Falkum i Skien
 
Statistisk sentralbyrå sine grunnkretser for områdene Klosterskogen og Gimsøy i Skien
 
Statistisk sentralbyrå sine grunnkretser for områdene Gulset og Vestre Gulset i Skien
 
Statistisk sentralbyrå sine grunnkretser for områdene Kjørbekk og Nenset i Skien
 
Statistisk sentralbyrå sine grunnkretser for området Klyve i Skien
 
Statistisk sentralbyrå sine grunnkretser for områdene Brekke og Uthauen i Skien
 
Statistisk sentralbyrå sine grunnkretser for området Uthauen i Skien
 
Statistisk sentralbyrå sine grunnkretser for området Skotfoss i Skien
 
Statistisk sentralbyrå sine grunnkretser for området Åfoss i Skien
 
Statistisk sentralbyrå sine grunnkretser for området Men i Skien
 • Delområde Sentrum
 • Delområde Falkum
  • Falkumlia
  • Nordre Falkum 1
  • Nordre Falkum 2
  • Falkumjordet
  • Stevneplassen
  • Østre Falkum
  • Falkum
  • Vatner Ring
  • Fartangen
  • Bakkestranda
 • Delområde Brekke
  • Bergsland
  • Gyngehaven
  • Brekke museum
  • Bratsbergkleiva
  • Brekkejordet
  • Follestad
  • Kleiva
  • Doktorstykket
  • Eikornrød
 • Delområde Gimsøy
 • Delområde Klosterskogen
  • Steinsrudsvingen
  • Faråsen
  • Faret
  • Klosterskogen
  • Gråtenmoen 1
  • Gråtenmoen 2
  • Gråtenmoen terrasse
  • Gråtenmoen 3
  • Gråtenmoen 4
  • Huskebru
  • Moflatekrysset
  • Moflata
  • Vindalsåsen
  • Herkules idrettspark
  • Hjemmetveitsveg
  • Tamburlund
 • Delområde Kjørbekk
  • Kjørbekkdalen
  • Kjørbekkhøgda
  • Raset
  • Kjørbekk
  • Rødmyr
  • Skogplassene
  • Larønningen
 • Delområde Nenset
  • Lyngbakken
  • Nenset sandtak
  • Nenset vest
  • Nenset øst
  • Sandaker
  • Bjørntvedt
 • Delområde Klyve
  • Kongerød 1
  • Bjørnstad
  • Tolnes 1
  • Tolnes 2
  • Tolnes 3
  • Rabben
  • Nyberg
  • Frydenlund
  • Kongerød 4
  • Kongerød 2
  • Kongerød 3
  • Klyve 4
  • Klyveåsen
  • Klyve 3
  • Klyve 2
  • Klyve 1
  • Hulka
  • Kverndammen
  • Rugtvedt
  • Nybergåsen
 • Delområde Kilebygda
  • Balsøya
  • Flakvarp
  • Findal
  • Bolvik
  • Gisholt
  • Frønes
 • Delområde Melum
 • Delområde Åfoss
  • Tangaråsen
  • Åfoss
  • Elset
  • Ramberget
  • Åfoss-Åsen
 • Delområde Skotfoss
  • Grøtsund
  • Skotfoss bruk
  • Nedre Skotfoss
  • Øvre Skotfoss
  • Kastet
  • Granheimåsen
  • Omdal
  • Dalsbygda
 • Delområde Vestre Gulset
  • Einaren
  • Nyhus
  • Heikleiv
  • Meierkollen
 • Delområde Gulset
  • Kjempa
  • Vadrettet
  • Strømdal
  • Strømdalåsen
  • Strømdaljordet
  • Skrubbehavna
  • Gulset
  • Søndre Hyniveg
  • Stigeråsen
  • Skotten
  • Plassane
  • Nygårdåsen
  • Lundeåsen
  • Uglevegen
  • Fugleleiken
  • Røymyr
  • Øvre Maihaugen
  • Nedre Maihaugen
  • Nordre Hyniveg
  • Salmakerdammen
  • Ravnåsen
  • Gulsetlia
  • Strømdalkåsa
 • Delområde Fossum
  • Århusvegen
  • Mæla
  • Søndre Venstøp
  • Nordre Venstøp
  • Fossum
  • Ulvsvatn
 • Delområde Luksefjell
 • Delområde Opphaugen
  • Risinglia
  • Limi
  • Grini
  • Jønnevall
  • Skrehelle
  • Eriksrød
 • Delområde Uthauen
  • Lagmannshøgda
  • Nordre Frogner
  • Frogner
  • Bratsbergkrysset
  • Kalkovnen
  • Bratsberg
  • Nordre Bølehøgda
  • Bøle
  • Søndre Bølehøgda
  • Ballestad
  • Rustan
  • Kikut
  • Frognerlia
  • Frogneralleen
 • Delområde Men

Tabeller rediger

Delområder med folketall rediger

Delområde Folketall 2019[1]
Gulset 6638
Uthauen 5846
Klyve 5129
Klosterskogen 4294
Falkum 4063
Men 3619
Sentrum 3568
Brekke 3196
Opphaugen 2997
Gimsøy 2809
Åfoss 2042
Kjørbekk 1963
Skotfoss 1753
Fossum 1653
Nenset 1307
Vestre Gulset 1256
Melum 995
Kilebygda 913
Luksefjell 526
Uoppgitt 82

Grunnkretser med folketall rediger

Nummer Grunnkrets Folketall 2019[1] Delområde
8060101 Bruene 0 Sentrum
8060102 Hjellen 417 Sentrum
8060103 Lundetoppen 249 Sentrum
8060104 Mølla 173 Sentrum
8060105 Sentrum 254 Sentrum
8060106 Lundedalen 444 Sentrum
8060107 Kverndalen 211 Sentrum
8060108 Huken 235 Sentrum
8060109 Duestien 316 Sentrum
8060110 Vestre Brekkeby 207 Sentrum
8060111 Banejordet 330 Sentrum
8060112 Søndre Nylende 375 Sentrum
8060113 Østre Brekkeby 280 Sentrum
8060114 Nordre Nylende 77 Sentrum
8060201 Falkumlia 346 Falkum
8060202 Nordre Falkum 1 475 Falkum
8060203 Nordre Falkum 2 570 Falkum
8060204 Falkumjordet 564 Falkum
8060205 Stevneplassen 146 Falkum
8060206 Østre Falkum 399 Falkum
8060207 Falkum 325 Falkum
8060208 Vatner Ring 599 Falkum
8060209 Fartangen 199 Falkum
8060210 Bakkestranda 440 Falkum
8060301 Bergsland 281 Brekke
8060302 Gyngehaven 458 Brekke
8060303 Brekke museum 44 Brekke
8060304 Bratsbergkleiva 371 Brekke
8060305 Brekkejordet 475 Brekke
8060306 Follestad 601 Brekke
8060307 Kleiva 571 Brekke
8060308 Doktorstykket 196 Brekke
8060309 Eikornrød 199 Brekke
8060401 Herkules 85 Gimsøy
8060402 Gimsøy 524 Gimsøy
8060403 Bukkeholmen 421 Gimsøy
8060404 Klosterøya 164 Gimsøy
8060405 Klosterfossen 215 Gimsøy
8060406 Kristiansro 486 Gimsøy
8060407 Minde 426 Gimsøy
8060408 Gråten 488 Gimsøy
8060501 Steinsrudsvingen 112 Klosterskogen
8060502 Faråsen 1069 Klosterskogen
8060503 Faret 0 Klosterskogen
8060504 Klosterskogen 330 Klosterskogen
8060505 Gråtenmoen 1 369 Klosterskogen
8060506 Gråtenmoen 2 68 Klosterskogen
8060507 Gråtenmoen terrasse 284 Klosterskogen
8060508 Gråtenmoen 3 534 Klosterskogen
8060509 Gråtenmoen 4 51 Klosterskogen
8060510 Huskebru 170 Klosterskogen
8060511 Moflatekrysset 246 Klosterskogen
8060512 Moflata 0 Klosterskogen
8060513 Vindalsåsen 809 Klosterskogen
8060514 Herkules idrettspark 0 Klosterskogen
8060515 Hjemmetveitsveg 145 Klosterskogen
8060516 Tamburlund 107 Klosterskogen
8060601 Kjørbekkdalen 33 Kjørbekk
8060602 Kjørbekkhøgda 509 Kjørbekk
8060603 Raset 287 Kjørbekk
8060604 Kjørbekk 814 Kjørbekk
8060605 Rødmyr 6 Kjørbekk
8060606 Skogplassene 169 Kjørbekk
8060607 Larønningen 145 Kjørbekk
8060608 Bjørntvedtlia 0 Nenset
8060701 Lyngbakken 24 Nenset
8060702 Nenset sandtak 45 Nenset
8060703 Nenset vest 409 Nenset
8060704 Nenset øst 149 Nenset
8060705 Sandaker 641 Nenset
8060706 Bjørntvedt 39 Nenset
8060801 Kongerød 1 402 Klyve
8060802 Bjørnstad 321 Klyve
8060803 Tolnes 1 322 Klyve
8060804 Tolnes 2 380 Klyve
8060805 Tolnes 3 284 Klyve
8060806 Rabben 348 Klyve
8060807 Nyberg 470 Klyve
8060808 Frydenlund 243 Klyve
8060809 Kongerød 4 28 Klyve
8060810 Kongerød 2 231 Klyve
8060811 Kongerød 3 245 Klyve
8060812 Klyve 4 28 Klyve
8060813 Klyveåsen 395 Klyve
8060814 Klyve 3 246 Klyve
8060815 Klyve 2 149 Klyve
8060816 Klyve 1 339 Klyve
8060817 Hulka 135 Klyve
8060818 Kverndammen 135 Klyve
8060819 Rugtvedt 9 Klyve
8060820 Nybergåsen 419 Klyve
8060901 Balsøya 0 Kilebygda
8060902 Flakvarp 220 Kilebygda
8060903 Findal 331 Kilebygda
8060904 Bolvik 66 Kilebygda
8060905 Gisholt 161 Kilebygda
8060906 Frønes 135 Kilebygda
8061001 Fjærekilen 254 Melum
8061002 Dolva 272 Melum
8061003 Børten 0 Melum
8061004 Stavdal 114 Melum
8061005 Bergan 352 Melum
8061006 Geiteryggen 3 Melum
8061101 Tangaråsen 0 Åfoss
8061102 Åfoss 942 Åfoss
8061103 Elset 56 Åfoss
8061104 Ramberget 387 Åfoss
8061105 Åfoss-Åsen 657 Åfoss
8061201 Grøtsund 255 Skotfoss
8061202 Skotfoss bruk 178 Skotfoss
8061203 Nedre Skotfoss 199 Skotfoss
8061204 Øvre Skotfoss 203 Skotfoss
8061205 Kastet 323 Skotfoss
8061206 Granheimåsen 242 Skotfoss
8061207 Omdal 291 Skotfoss
8061208 Dalsbygda 62 Skotfoss
8061301 Einaren 407 Vestre Gulset
8061302 Nyhus 49 Vestre Gulset
8061303 Heikleiv 403 Vestre Gulset
8061304 Meierkollen 397 Vestre Gulset
8061401 Kjempa 18 Gulset
8061402 Vadrettet 346 Gulset
8061403 Strømdal 602 Gulset
8061404 Strømdalåsen 470 Gulset
8061405 Strømdaljordet 64 Gulset
8061406 Skrubbehavna 406 Gulset
8061407 Gulset 12 Gulset
8061408 Søndre Hyniveg 658 Gulset
8061409 Stigeråsen 236 Gulset
8061410 Skotten 328 Gulset
8061411 Plassane 437 Gulset
8061412 Nygårdåsen 398 Gulset
8061413 Lundeåsen 172 Gulset
8061414 Uglevegen 320 Gulset
8061415 Fugleleiken 370 Gulset
8061416 Røymyr 487 Gulset
8061417 Øvre Maihaugen 317 Gulset
8061418 Nedre Maihaugen 301 Gulset
8061419 Nordre Hyniveg 31 Gulset
8061420 Salmakerdammen 0 Gulset
8061421 Ravnåsen 178 Gulset
8061422 Gulsetlia 131 Gulset
8061423 Strømdalkåsa 356 Gulset
8061501 Århusvegen 170 Fossum
8061502 Mæla 363 Fossum
8061503 Søndre Venstøp 207 Fossum
8061504 Nordre Venstøp 647 Fossum
8061505 Fossum 220 Fossum
8061506 Ulvsvatn 46 Fossum
8061601 Geitebu 0 Luksefjell
8061602 Nisterud 6 Luksefjell
8061603 Ås 278 Luksefjell
8061604 Valebø 152 Luksefjell
8061605 Mo 43 Luksefjell
8061606 Luksefjell 47 Luksefjell
8061701 Risinglia 1469 Opphaugen
8061702 Limi 505 Opphaugen
8061703 Grini 377 Opphaugen
8061704 Jønnevall 296 Opphaugen
8061705 Skrehelle 298 Opphaugen
8061707 Eriksrød 52 Opphaugen
8061801 Lagmannshøgda 526 Uthauen
8061802 Nordre Frogner 87 Uthauen
8061803 Frogner 282 Uthauen
8061804 Bratsbergkrysset 353 Uthauen
8061805 Kalkovnen 162 Uthauen
8061806 Bratsberg 195 Uthauen
8061807 Nordre Bølehøgda 342 Uthauen
8061808 Bøle 399 Uthauen
8061809 Søndre Bølehøgda 1292 Uthauen
8061810 Ballestad 302 Uthauen
8061811 Rustan 640 Uthauen
8061812 Kikut 451 Uthauen
8061813 Frognerlia 569 Uthauen
8061814 Frogneralleen 246 Uthauen
8061901 Borgestadholmen 513 Men
8061902 Menstad 381 Men
8061903 Borgestad 1223 Men
8061904 Åkre 404 Men
8061905 Borgåsen 644 Men
8061906 Ris 454 Men
8069999 Uoppgitt grunnkrets 82 Uoppgitt

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ a b «04317: Grunnkretsenes befolkning (G) 1999 - 2019». SSB. Besøkt 5. august 2019. 

Eksterne lenker rediger