Bruene er navnet på området fra Telemarksgata til Klosterøya i Skien. I tidligere tider var det tre fosser i dette området: Bollefoss, Langfoss og Damfoss. Mellom Bollefoss og Damfoss ligger øya Eidet, og mellom Damfoss og Langfoss ligger Smieøya. Alle fossene er i dag oppdemmet.

Smieøya rundt 1880-1890.

I tillegg til fossene, var det også sprengt ut en rekke renner i området. Disse ble bygget for å utnytte vannfallet mellom Hjellevannet og Bryggevannet til å drive sager. Dermed må det ha vært en rekke bruer i dette området, derav navnet.[1]

Referanser rediger

  1. ^ Morten Krogstad, red. (1995). Byvandring i Skien. Skien: Skiens Kommune / Fortidsminneforeningen. ISBN 82-90052-49-9.