Grimstad Adressetidende

lokalavis

Grimstad Adressetidende (lokalt ofte bare kalt «Adressa») er en lokal avis for Grimstad i Aust-Agder. Avisen gis ut i tabloidformat, tirsdag, torsdag og lørdag. Avisen ble etablert i 1856. Grimstad Adressetidende fikk «småavisprisen» i 1991.

Historie Rediger

 
Grunnlegger av Grimstad Adressetidende, J.P.Nielsen.
 
C.W.K.Rosenkilde, eier fra 1867 - 1911.

Boktrykker J. P. Nielsen, som tidligere hadde utgitt og redigert Kragerø Adresse i Kragerø, startet utgivelsen av Grimstad Adressetidende i 1856. Grimstad var den gang i rask utvikling med skipsfart, skipsbygging og handel, men byen hadde ingen avis. Behovet for informasjon ble til en viss grad dekket av Vestlandske Tidende i Arendal.

Første nummer kom i januar 1856, men nøyaktig dato er ikke kjent. Det eldste bevarte eksemplar av avisen er datert 2. januar 1857. I de første årene ble Adressetidende utgitt i firesiders tospaltet format med et opplag på 50 eksemplarer. Det var to utgivelsesdager i uken, og abonnementet kostet 12 mark i året (justert for konsumprisindeks til 2009= ca. kr. 400,-). Avisen ble trykket i Demants hus i Storgaten (Storgaten 36).

I 1866 fikk avisen ny eier, boktrykker Claus Winther Kamstrup Rosenkilde. Han hadde erfaring først fra Lillehammer Tilskuers trykkerier og senere fra Regjeringstrykkeriet i København. I begynnelsen av 1860-årene flyttet han til Arendal og arbeidet i Vestlandske Tidende til han overtok Grimstad Adressetidendes forlagsrett og trykkeri. I det første nummeret i 1867 var Rosenkilde redaktør.

C. W. K. Rosenkilde kjøpte i 1869 bankbokholder Abraham Gjesdals hus i Storgaten (Storgaten 39), og avisen flyttet dermed inn i de lokaler hvor man fremdeles holder til, riktignok med nybygg og store utvidelser i årenes løp. Den gamle håndpresse fra boktrykker Nielsens tid ble skiftet ut i 1883, og avisens opplag steg jevnt i årene fremover. Ved århundreskiftet var abonnenttallet ca. 500, og i 1918 ca. 1700.

Med C. W. K. Rosenkilde begynte en lang familietradisjon i Grimstad Adressetidende. Han var avisens utgiver og redaktør til sin død i 1911. Heinrich Rosenkilde (død 1961), som overtok som redaktør i 1911, hadde en usedvanlig lang arbeidsdag i avisen. Han var utdannet boktrykker, men virket også som avisens redaktør og disponent. Da han i 1953 fylte 70 år, hadde han vært 50 år i avisens tjeneste. Tredje generasjon Rosenkilde, Claus W. Rosenkilde, var lenge trykkeribestyrer i bedriften.

Avisen har vært partiorgan for Høyre.

Redaktører Rediger

 • 1856-1866 – J.P. Nielsen
 • 1867-1911 – C.W.K. Rosenkilde
 • 1911-1919 – Heinrich Rosenkilde
 • 1919-1924 – Ola Lunde (avisen kom ut som dagsavis i denne perioden)
 • 1924-1953 – Heinrich Rosenkilde
 • 1953-1972 – J. Bugge Danielsen
 • 1972-1991 – Bjarne Berg
 • 1991-2014 – Trond Audun Berg
 • 2014 – Peer L. Andreassen

I en tidlig periode hadde også avisen «politisk redaktør», blant andre Aron Eidsvig, Hans Nielsen Bakke og Joh. S. Havstad

Teknisk utvikling Rediger

Avisen ble først trykt ved hjelp av en mindre håndpresse. I 1883 ble det tatt i bruk en «moderne hurtigpresse for haandkraft». Den gamle ble solgt som skrapjern. I 1918 ble det innkjøpt «en ny moderne hurtigpresse for elektrisk kraft og sættemaskine». I 1971 forlot man blysettingen og gikk over til fotosats og offset-trykk. Første avis i den nye utforming er datert 15. oktober 1978. Som første avisen på Sørlandet kom Adressa på nett i 1996. 12 år senere ble sidene lansert i ny versjon og utforming på www.gat.no.

Eierforhold Rediger

Frem til 1911 var avisen privateid. I 1911 ble det dannet et familieaksjeselskap, med Heinrich Rosenkilde som disponent. Heinrich Rosenkilde overtok den så til eie. I 1919 ble både avisen og trykkeriet overdratt til firmaet «A/S Grimstad Adressetidende». Agderposten overtok som hovedaksjonær i 1986 og har siden 2006 vært nær eneaksjonær med 96,5 prosent av aksjene.

Siden 1991 har Rune Bjørn Hansen vært disponent og således daglig leder av bedriften.

Opplag Rediger

Bekreftede netto opplagstall fra Mediebedriftenes Landsforening:[1]

 • 2006: 6 319
 • 2007: 6 300
 • 2008: 6 387
 • 2009: 6 422
 • 2010: 6 393
 • 2011: 6 316
 • 2012: 6 209
 • 2013: 6 092
 • 2014: 6 013
 • 2015: 6 381
 • 2016: 6 078
 • 2017: 5 995

Referanser Rediger

Kilder Rediger

Eksterne lenker Rediger