Grensekostnad eller marginalkostnad er kostnaden ved å produsere en ytterligere enhet av en vare eller en tjeneste. Matematisk kan det uttrykkes som den deriverte av en kostnadsfunksjon. Grensekostnaden varierer med de variable kostnader, og er generelt uavhengig av faste kostnader og Senket kostnader (sunk-kostand / sunk-cost).

Skisse av grensekostnad (marginal cost - MC)

Det eneste tilfellet hvor grensekostnadskurven vil være lik gjennomsnittskostnadskurven er dersom kostnadskurven er førsteordens lineær og bedriften ikke har noen faste kostnader. En slik bedrift kan allikevel ha senkede kostnader.

Begrepet - Grenzkosten - ble først myntet av den tyske landeieren og økonomen von Thünen, og siden popularisert av A. Marshall.

Se også

rediger