Skalafordeler

Når produksjonen går fra Q til Q2, reduseres grensekostnaden fra C til C1

Skalafordeler, skalaeffekter eller stordriftsfordeler (engelsk: economies of scale) betegner innen økonomi og produksjonslære en situasjon innen produksjonen av en vare eller tjeneste, hvor produksjonen har avtakende grensekostnader. I dette ligger det at kostnadende blir mindre per produserte enhet når antall produserte enheter øker. Avtakende grensekostnader er vanlig i mekanisert industriproduksjon og i mange tjenestesektorer som bygger på teknologi og nettverkseffekter. I motsetning til dette er tradisjonelt landbruk eksempel på en næring uten skalafordeler – begrensninger i arealer og jordas yteevne medfører at grensekostnadene i produksjonen tvert imot kan være tiltakende med økt produksjonsvolum.

Eksempler på næringer som har skalafordeler er alle typer maskinell fabrikkproduksjon og samlebåndsproduksjon, samt tjenester som eksempelvis bank- og finanstjenester, innholdstjenester over internett, og telekommunikasjon.