Grenseinntekt eller marginalinntekt er et økonomisk begrep som viser til økningen i inntekt ved å produsere én ekstra enhet av en vare under en gitt tidsperiode. Grenseinntekt er sammen med grensekostnad sentralt når man skal beregne den optimale produksjonen, ettersom overskuddet vil være maksimert når grenseinntekten er lik grensekostnaden. Grenseinntekten er gitt som den deriverte av inntektsfunksjonen.[1] Dette kan skrives som , der MR er grenseinntekten (Marginal Revenue), TR er inntekt (Total Revenue) og Q er antall enheter etterspurt (Quantity).

Dersom selskapet opererer i et market med fullkommen konkurranse så vil selskapet ikke har mulighet til å sette egne priser fordi kundene vil kjøpe av konkurrentene dersom selskapet setter en pris høyere enn gjeldende markedspris. Det er heller ingen poeng å sette en lavere pris fordi selskapet kan allerede få solgt alt de har å selge til den gjeldende prisen. Det betyr at dersom gjeldene pris er lik P så er . Hver ekstra enhet solgt øker dermed inntekten med P og vi får at grenseinntekten er lik P, . Grenseinntekten under fullkommen konkurranse er med andre ord lik markedsprisen.[2]

Referanser rediger

  1. ^ «Grenseinntekt». Nasjonal digital læringsarena. 20. mars 2013. Besøkt 30. april 2017. 
  2. ^ CFA Institute (2022). "CFA Program Curriculum. 2023, Level 1, Volume 2" (PDF). ISBN 978-1-953337-24-5