Grønn Hverdag

Grønn Hverdag var et nettverk av enkeltpersoner, organisasjoner og virksomheter i Norge med miljøvennlig forbruk som mål. Nettverket hadde i 2006 44 000 enkelthusholdninger og 14 større, frivillige organisasjoner som deltakere. En del kommuner brukte Grønn Hverdag til å organisere innbyggerne i lokalt miljøarbeid. Grønn Hverdag ble lagt ned i 2014. Naturvernforbundet og Framtiden i Våre Hender tok over og videreførte arbeidet.

HistorikkRediger

Forløperen for Grønn Hverdag var Miljøheimevernet, som ble stiftet i 1991 etter initiativ fra Dag Hareide i Norges Naturvernforbund og Felleskampanjen for jordas miljø og utvikling. Organisasjonen ble støttet av Miljøverndepartementet og 17 frivillige organisasjoner. Hensikten var å spre opplysning for å få enkeltmennesker til å forplikte seg til mer miljøvennlig atferd. Miljøheimevernet skiftet navn til Grønn Hverdag i 2003. Daglig leder i Miljøheimevernet var i mange år Dag Endal.

Tone Granaas var daglig leder av virksomheten fra 2006 til 2012.

AktiviteterRediger

Grønn Hverdag oppfordret husholdninger til «en nasjonal miljødugnad» gjennom å avlegge et «miljøløfte», det vil si en egenerklæring om at en vil velge miljøriktige løsninger på en rekke spesifiserte punkter som gjelder innkjøp, bruk og avfallshåndtering. Grønn Hverdag publiserte forbrukertester og ga praktiske råd om forbruk gjennom medlemsbladet Grønn Hverdag magasin og på nettstedet www.gronnhverdag.no.

OrganiseringRediger

Grønn Hverdag hadde hovedkontor i Miljøhuset Grensen 9 i Oslo og regionkontorer i Kristiansand, Trondheim og Tromsø. Nettverkets øverste organ var Rådet, som besto av representanter for alle deltakerorganisasjoner. Mellom rådsmøtene ble Grønn Hverdag ledet av et styre.

RådsorganisasjonerRediger

Grønn Hverdag var støttet av 14 større organisasjoner:

Eksterne lenkerRediger