Grønlands Kommando

militær enhet

Grønlands Kommando er en militær enhet på Grønland. Grønlands Kommandos hovedoppgave i fredstid omfatter overvåkning og suverenitetshevdelse. Oppgavene løses i kraft av forsvarets permanente tilstedeværelse i området året rundt, med skip, fly, sledepatruljen Sirius-patruljen m.m.

Politi-isbryteren «Sisak IV» på vei ut ifra Upernavik.

Enheten ligger i Kangilinnguit (dansk: Grønnedal), i bunnen av Arsukfjorden i Ivittuut kommune. Grønlands Kommando er underlagt Forsvarskommandoen, og sjefen for Grønlands Kommando er direkte underlagt forsvarssjefen.

Ut over Grønlands Kommandos mere militære oppgaver løses i tillegg en lang rekke sivile oppgaver. Dette er f.eks. fiskeriinspeksjon, lete- og redningstjeneste, maritim bekjempelse av forurening til sjøs, bistand til politi, toll- og skattevesen, redningsberedskapen, helsevesenet m.fl. Dessuten drives støtte til vitenskapelige aktiviteter, utsending av navigasjonsvarsler på vegne av Farvandsvæsenet, oppmåling til sjøs og støtte til det grønlandske lokalsamfunnet, der Grønlands Kommando er ansvarlig for legebetjeningen av innbyggerne i Arsuk bygd.

Skip og kuttere under Grønlands Kommando brukes dessuten til isbryting i havner og isolerte bygder, så kommunikasjonen til disse kan opprettholdes. Dessuten ivaretas driften av postkontoret 3930 Kangilinnguit, tollfunksjonene i Kangilinnguit på vegne av Grønlands hjemmestyre, og driften av landingsplassen til helikopterne på vegne av Air Greenland.

I spenningsperioder løses prinsipielt de samme oppgaver som i fredstid, men det legges mer vekt på overvåkning og suverenitetshevdelse. I krigstid prioriteres de rent forsvarsmessige oppgaver foran de sivile. Forsvaret av Grønland utføres i samarbeide med allierte styrker.

Eksterne lenkerRediger