Google Scholar

akademisk søketjeneste fra Google

Google Scholar er en gratis tilgjengelig søkemotor som indekserer fulltekst eller metadata for akademisk litteratur innen de fleste typer formater og på tvers av disipliner. Den ble lansert i 2004 og dekker de fleste akademiske tidsskriftartikler og bøker som er publisert på internett, særlig på engelsk og i tiden etter årtusenskiftet. Den dekker også andre typer publikasjoner, som avhandlinger, rapporter og lignende. Dekningen av eldre publikasjoner, publikasjoner som bare finnes på papir og ikke-engelske publikasjoner er dårligere. I mai 2014 ble Google Scholar antatt å inneholde 160 millioner dokumenter. Google Scholar har omtrent samme funksjonalitet som de kommersielle og abonnementsbaserte tjenestene Scopus og Web of Science. Google Scholar beregner også siteringstall og annen siteringsstatistikk.[trenger referanse]