Goe er en kvinnelig sagnskikkelse fra sagalitteraturen, mest sannsynlig en personifikasjon av et naturfenomen.

Ifølge Orknøyingenes saga og Historia Rerum Norvegicarum av Tormod Torfæus var hun en finsk kongsdatter, datter av Snø den gamle som ble bortført til Hedmark av jotnen Rolv i Berget. Under sin leting etter henne erobret og samlet hennes to brødre Nor og Gor Norge til et rike lenge før Harald Hårfagres serier i Hafrsfjord. Med en gang Rolv fikk høre om at Nor var på vei, dro han ham i møte og utfordret ham til tvekamp. Ingen klarte imidlertid å vinne overtak, og de ble til slutt enige om at Rolv skulle få Goe, mot at Nor skulle få gifte seg med Rolvs søster.

Beretningene om dette, «Hvordan Norge ble bygd» og «Norge funnet», finnes i Flatøybok.