Glyoksal

kjemisk forbindelse

Glyoksal eller etandial er det minste dialdehydet (to aldehydfunksjoner i et molekyl).

Glyoksals strukturformel

EgenskaperRediger

Normalt finnes glyoksal som 40 % vanndig løsning eller som dihydrat . Glyoksal danner ved oppvarming en grønn, skarptluktende gass som kondenserer ved 15 °C til gule prismatiske krystaller.

Aldehydfunksjonene i glyoksal er reaktive og anvendes i en rekke kjemiske reaksjoner, som f.eks. til etterbehandling av tekstiler hvor glyoksal med hydroksylgruppene i cellulose og danner celluloseacetat.

FremstillingRediger

I labskala kan glyoksal lages ved oksidasjon av acetaldehyd med selensyre.[1]

Kommersielt blir glyoksal fremstilt på følgende måter:

  1. Gassfaseoksidasjon av etylenglycol i kontakt med en sølv- eller kopperkatalysator.
  2. I væskefase ved oksidasjon av acetaldehyd med salpetersyre.

ReferanserRediger