Glover Island

Koordinater: 11°59′11″N 61°47′12″V

Glover Island
Geografi
PlasseringKaribia
ØygruppeDe små Antiller
Administrasjon
Grenada Grenada

Glover Island er ei øy ved sørkysten av Grenada i Karibia. I 1920-årene var øya base for hvalfangst drevet av det norske hvalfangstselskapet Grenada.

Øya kalles også Ramier Island, fra fransk Île des Ramiers, etter antillduen som forekommer på øya.[1] Den dekker ca. 4 hektar.

HvalfangstRediger

Hvalfangsten i Vest-India hadde foregått fra åpne robåter. De første forsøkene på kommersiell hvalfangst kom på 1920-tallet. Banksjef C.V.C. Horne i Commercial Bank kjøpte Glover Island og brukte øya som base for fangst fra småbåter.[2] Horne ville utvide driften og få i gang moderne fangst. Norsk hvalfangstnæring ble kontaktet.[3]

Vinteren 1923–24 reiste Otto Sverdrup til Vest-India for å undersøke hvalbestanden. Den 26. juli 1924 deltok Sverdrup i stiftelsen av hvalfangstselskapet Grenada. Disponent var Halfdan Bugge i Oslo-firmaet Winge & Co.[3] I oktober 1924 begynte byggingen av en hvalfangststasjon med hvalkokeri på Glover Island, i tide til fangstsesongen som startet i januar 1925. I 1925 drev to norske dampbåter fangst, året etter tre. På land arbeidet det 70 personer, inkludert ti nordmenn og seks fra USA.[2]

Det ble tatt knølhval. Myndighetene krevde at hele dyret ble utnyttet.[4] I tillegg til hvalolje for eksport, ble kjøtt solgt på Grenada og av restene av skrottene ble det framstilt gjødsel. Stasjonen var i drift i to sesonger, som varte fra januar til april. I 1925 ble det tatt 105 dyr, i 1926 72.[4]

Sviktende hvalbestand og overgang til flytende hvalkokerier medførte at det ble slutt på hvalfangsten fra Glover Island.[4] Det økonomiske resultatet av virksomheten det norske selskapet drev var dårlig. Refinansiering lykkes ikke og hvalfangerselskapet Grenada ble avviklet med tap for aksjonærene.[3] Anlegget på Glover Island ble demontert i 1929.[4] Deler av det ble flyttet til Blomvåg i Hordaland.[5] Gjenstander fra hvalfangstvirksomheten er bevart ved Grenada National Museum.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b Martin, John Angus: «Glover Island», i A–Z of Grenada Heritage, Oxford: Macmillan Caribbean, 2007, s. 93.
  2. ^ a b Romero, Aldemaro og K Hayford: «Past and present utilisation of marine mammals in Grenada, West Indies», Journal of Cetacean Research and Management, bd. 2, nr. 3, 2000, s. 224.
  3. ^ a b c Tønnessen, Joh. N.: Den moderne hvalfangsts historie, bind 3, Oslo, 1969, s 233–234.
  4. ^ a b c d Romero, Aldemaro og Joel Creswell: «In the Land of the Mermaid: How Culture, not Ecology, Influenced Marine Mammal Exploitation in the Southeastern Caribbean», i Aldemaro Romero og Sarah E. West (red.): Environmental issues in Latin America and the Caribbean, Dordrecht: Springer, 2005, s. 15–16.
  5. ^ Bakka, Dag: Hvalfangsten. Eventyret tar slutt, Larvik: Krohn Johansen, 1992, s. 133. Fulltekstutgave fra Nasjonalbiblioteket.