En hvalfangststasjon er et landbasert anlegg tilknyttet hvalfangst. En fangststasjon benyttes til bearbeiding av fanget hval, først og fremst hvalspekk; men også kjøtt, barder og hvaltenner. Fangsten foregår med spesielle fangstbåter, og hvalen transporteres, slepes, til stasjonen for å hales opp på et flenseplan. Fangstbåtenes rekkevidde avgrenser en hvalfangststasjons rekkevidde.

GrytvikaSør-Georgia er en kjent norsk hvalfangststasjon

Hvalfangststasjonene ble lokalisert ut fra hvalforekomstene. I den moderne hvalfangstens første periode, før de flytende kokeriene gjorde pelagisk fangst mulig, ble hvalfangststasjoner etablert mange steder, ikke minst på øyer i Sørishavet. Fangststasjonene var som regel kun i drift en del av året; i sommersesongen.

Hvalfangststasjonene ble oftest etablert på øde steder, slik at stasjonen måtte ivareta en rekke nødvendige menneskelige behov. Ofte ble et helt lite samfunn bygd opp.

En landbasert hvalfangststasjon fungerer på tilsvarende måte som et flytende hvalkokeri gjør i pelagisk hvalfangst.

Autoritetsdata