Åpne hovedmenyen
Gaute Galle
Født15. århundre
Søsken Olav Galle

Gaute Galle (født omkring 1490, død omkring 1553) var en norsk ridder, en adelsmann som ifølge Store Norske Leksikon var sentral i norsk politikk på første halvdel av 1500-tallet.[1]

Gaute var sønn av ridder og riksråd Svein Galle (død før 1499) som var høvedsmann på Akershus len noen år på 1470-tallet. Moren het Kirsten Gautesdatter Kane som var datter av høvdingen på Kanestraum.

Han var bror av ridder og riksråd Olav Galle til borggården Tomb i Råde Østfold (c.1480–1531), som var lensherre på Akershus len 1525–27. Gaute var lojal mot sin brors lenspolitikk. Etter brorens død i 1531 hjalp han Christian II, men byttet side etter dennes fengsling og forble forøvrig lojal mot kronen.

Han skrives "Gaute til Nygaard", hvilket er setegården Nygård i Fredrikstad. Der holdt han til med sin kone Berethe (1480–1552). Hun var datter av dansken Tønne Viffert, høvedsmann på Annisse i Gribskov kommune på nordspissen av Sjælland.

Gaute var høvedsmannBohus fästning og lensherre i Idd og Marker len 1532–53, etterfulgt av sønnen Kristoffer Galle (død 1555). Kristoffer Galle var for øvrig også høvedsmann på Lyckå i Blekinge (Lykkeby) og lensherre for Steinviksholm len (mer kjent som Trondhjems len), nord for Trondheim. En annen sønn het Tønne Galle. Han overtok Nygård og besatte også Åby i Sotenäs kommune.

ReferanserRediger

  1. ^ Olav Galle i Store Norske Leksikon.