Galta ligger i Rennesøy kommune i Rogaland fylke, nord på Rennesøy like sør for fergeterminalen i Mortavika på E39.

Arkeologisk er stedet kjent for funnet av flere steinalderboplasser. Den eldste av dem, Galta 3, er fra rundt 10 000 år f.Kr. og den ble undersøkt i 1989–1990. Galta 3 er dermed en av de eldste lokalitetene som er funnet til nå ved kysten i Sør-Norge.

Ahrensburgkulturen

rediger

Redskapene som ble funnet på boplassen tyder på at steinalderfolket her tilhørte den kulturkretsen som arkeologene kaller Ahrensburgkulturen, oppkalt etter et funnsted i Nord-Tyskland ved Ahrensburg nord for Hamburg). Kulturen har et utbredningsområde i Nord-Europa som strekker seg fra øst i Polen til Belgia, Nederland og England. I Skandinavia er den særlig representert i Danmark, men funn er også gjort i Skåne.

Hele området i det som nå er sør i Nordsjøen var dengang fast land, og kalles ofte Nordsjøfastlandet. Det var mulig å padle over Norskerenna i skinnbåter.

Menneskene som kom til Galta la ut på vandring fra et område lenger sør, som nå er oversvømt. Eller de dro over Jylland, og langs Bohuslänkysten til Norge? Arkeologene heller nå til den siste tolkningen.

Tsunami

rediger

Området ble rammet av en voldsom flodbølge, en tsunami, for ca. 11 200 år siden, og steinalderlokaliteten ble skylt på havet.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata